Browse
from 

Nové nálezy z erlánů u Moravských Bránic / Gadas, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 10, č. 3 (2002), s. 202-203
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy z kamenolomu Dolánky u Teplic / Svejkovský, Jiří -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 11, č. 5 (2003), s. 360-364
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy z Mariánské hory v Ústí n. L. / Dvořák, Zdeněk, 1959- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 5 (2005), s. 328-331
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nálezy zeolitů na Zlatém a Stříbrném vrchu u Lísky u České Kamenice / Ekrt, Boris, Hrůzek, Libor, Janeček, Oldřich -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 6 (2013), s. 528-534
Zdroj: ČGS (UNM)
Nově navrhované chráněné geologické lokality v okolí Sedlčan a Krásné Hory / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 36, č. 2-3 (1991), s. 163-173
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové názory na genéziu hemisféroidov v Stratenskej jaskyni / Cílek, Václav, Hercman, H., Tulis, J., Žák, K. -- In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. Zborník referátov -- s. 69-74
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové názory na genézu hemisféroidov v Stratenskej jaskyni / Cílek, Václav, Hercmann, H., Tulis, J., Žák, Karel -- In: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň -- ISBN 80-8064-145-5 -- s. 18-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové nerostné suroviny RVHP / Pácal, Zdeněk -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 67, č. 4 (1988), s. 226-227
Zdroj: ČGS (UNM)
Nově objevená pozdně glaciální jezera na Třeboňsku / Hošek, Jan, Pokorný, Petr, Prach, Jindřich, Šída, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2013), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové objevy ložisek a jejich rozvoj ve světě v roce 1981 / Rybová, Miriam -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 7 (1983), s. 219-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové objevy v Javoříčském krasu / Vaněk, Miroslav -- In: Zpřístupněné jeskyně 2011 : ročenka Správy jeskyní České republiky -- ISBN 978-80-87309-17-9 -- s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové objevy v jeskyni Trucovna ve východních Krkonoších / Tásler, Radko, 1956- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 32 (1995)
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové objevy v jeskyni Výpustek / Cihlář, Jiří, Cihlář, Zdeněk -- In: Zpřístupněné jeskyně 2011 : ročenka Správy jeskyní České republiky -- ISBN 978-80-87309-17-9 -- s. 52-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové objevy v krasové oblasti Belianské doliny (Velká Fatra) / Tůma, Stanislav -- In: Československý kras -- Č. 33 (1983), s. 109-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové objevy v krasovém území Na Pomezí / Kubalák, Petr, Morávek, Rostislav -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 65, č. 4 (2010), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové oblasti vrchnotriasových súvrství v mezozoiku Čiernej Hory / Jacko, Stanislav -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 87 (1988), s. 19-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové observatoře GPS Sněžka (SNEZ) a Biskupská kupa (BISK)