Browse
from 

Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999 (34-22 Hodonín) / Bubík, Miroslav, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 10-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o ždánické jednotce na listu 34-221 Kyjov získané během sezóny 1999 / Bubík, Miroslav, Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové poznatky pri vyhľadávaní uhoľných ložísk v neogéne západných Karpát / Ťapák, Milan -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 26-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky v geologickej stavbe handlovského a nováckeho ložiska / Brodňanová, Emília, Hudáček, Jozef -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 72-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky v kvantitativní rentgenové mikroanalýze / Kotrba, Zdeněk -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 1 (1989), s. 15-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky v metalogenezi uhlíkatých formací barrandienského proterozoika (12-31 Plasy, 12-33 Plzeň) / Pašava, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 120-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky v oblasti dělení a úpravy povrchu betonových konstrukcí / Foldyna, Josef -- In: Sanace betonových konstrukcí -- Roč. 3, č. 3 (1995), s. 11-13
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nové poznatky v řešení náhrady těženého kamene drcením / Kratochvíla, Ladislav -- In: Sborník prací UNIGEO Ostrava -- ISSN 0839-7834 -- Roč. 35 (1989), s. 69-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky v řešení náhrady těženého kameniva drceným / Kratochvíla, Ladislav -- In: Sborník prací UNIGEO Ostrava -- ISSN 0839-7834 -- Roč. 35 (1989)
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky v sedimentární geologii západní části české křídy / Laurin, Jiří, Uličný, David -- In: Labské pískovce - historie, příroda a ochrana území -- S. 30-34
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Nové poznatky v úpravnictví kameniva / Ťahan, Petr -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z geofyzikálneho výskumu stredoslovenských vulkanitov / Panáček, Adrián -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 3 (1984), s. 302
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou : 25-12 Hranice / Gilíková, Helena, Maštera, Lubomír, Nývlt, Daniel, 1976-, Pálenský, Peter, Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13 (2006), s. 68-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou / Gilíková, Helena, Maštera, Luboš, Nývlt, Daniel, Pálenský, Peter, Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13, č. září (2006), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové poznatky z geologického mapování staroměstské skupiny / Opletal, Mojmír, Pecina, Vratislav -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2006: sborník abstraktů -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové poznatky z geologie a technologie nerúd SSR za roky 1972-1987 / Kraus, Ivan, Kužvart, Miloš -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 5 (1989), s. 427-428
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z krystalinika západní Moravy / Weiss, Jaroslav, 1931-1988 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 4 (1984), s. 441-442
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku) / Čermák, Lukáš, Dolníček, Zdeněk, Faměra, Martin, Kropáč, Kamil, Lehotský, Tomáš, Škoda, Radek -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů -- s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z mapování terciéru v Doupovských horách (11-221 Stráž nad Ohří) / Hradecký, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z mapování terciéru v Doupovských horách / Hradecký, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)