Browse
from 

Nové poznatky o geomorfologii Pavlovských vrchů (34-12, Pohořelice, 34-14, Mikulov, 34-21 Hustopeče a 34-23, Břeclav) / Ivan, Antonín, Kirchner, Karel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 11-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o geotermickom poli západných Karpát / Král, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 10 (1986), s. 273-277
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o graptolitech svrchního llandovery (silur) Španělska
Nové poznatky o historickém rudním ložisku "U havířských jam" u Jemnice (23-43 Telč) / Šendová, Pavlína, Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 132-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o historii, geologii, mineralogii a perspektivách ložisek českého granátu v regionu severozápadních Čech / Lang, Tomáš, Lorencová, Hana, Řehoř, Michal -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 36 (204), s. 5-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o hodrušskom intruzívnom komplexe / Jakabská, Katarína, Rozložník, Ladislav, Zvjagincev, L. I. -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 36-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o hydrogeologicky významné struktuře v Brně / Dvořák, Jaroslav, 1932-, Rejl, Luboš, 1940-, Sedlák, Jiří, Valeš, Václav -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 15 (1993), s. 9-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o hydrogeologii Českého krasu / Bruthans, Jiří, Zeman, Ondřej -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 26 (2000), s. 41-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o hydrogeologii OKR / Straškraba, Vladimír -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 135-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců české křídové pánve (03-32 Turnov) / Mertlík, Jan, Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 49-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o ichnostavbě kvádrových pískovců české křídové pánve / Mertlík, J., Mikuláš, Radek -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2002), s. 49-52
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové poznatky o jihočeských grafitech / Tichý, Ladislav -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Roč. 18 (1990), s. 5-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o južnej části strhársko-trenčskej prepadliny / Elečko, Michal, Ondrejíčková, Anna, Škvarka, Ladislav, Vass, Dionýz -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 69-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o karbonu centrální části vnitrosudetské pánve / Tásler, Radko -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 54
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o karpatské předhlubni v oblasti Nové Hvězdlice-Milonice / Dohnal, Kamil -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 15 (1993), s. 131-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o kontinentálních zaledněních severních Čech / Králík, František -- In: Sborník geologických věd. Antropozoikum -- ISSN 0036-5270 -- Roč. 19 (1989), s. 9-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o krasu masívu Králického Sněžníku / Maděra, Edvard -- In: Práce a studie Krajského střediska státní památkové péče a ochrany přírody Východočeského kraje. Ochrana přírody a krajiny -- Č. 13-14 (1982), s. 15-30, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o kvarternej stratigrafii a zaľadneniach v západných Tatrách a ich predpolí (vo vzťahu k oblasti Vysokých Tatier) / Halouzka, Rudolf -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 35-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o kvartérních organických sedimentech na území Geoparku Český ráj / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové poznatky o lamprofyrech středočeského plutonického komplexu a okolí / Holub, František, 1949- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 44
Zdroj: ČGS (UNM)