Browse
from 

Nové poznatky o mineralogii oblasti severočeské uhelné pánve (1996-1997) / Dvořák, Zdeněk, 1959-, Janeček, Oldřich, Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 2 (1997), s. 39-49, 1 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o mineralogii okolí Vernířovic, okres Šumperk / Novotný, Pavel, 1954- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 199-203
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o mineralogii povrchového dolu ČSA / Řehoř, Jiří, Řehoř, Michal, Šulcek, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2009), s. 19-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram / Černý, P., Černý, Pavel, Litochleb, J., Litochleb, Jiří, Sejkora, J., Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 2 (1995), s. 117-121
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH -- ČGS (UNM)
Nové poznatky o mineralogii uranového ložiska Příbram / Černý, P., Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Zpravodaj Geologického Pavilonu prof.Pošepného -- s. 1-8
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nové poznatky o miocenních sedimentech u Nových Syrovic (33-22 Vranov) / Hladilová, Šárka, 1953-, Nehyba, Slavomír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o miocénu v oherském zlomovém pásmu (12-12 Louny) / Hradecký, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 73-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o mladšom paleozoiku v Malej Fatre / Vozár, Jozef, 1939-, Vozárová, Anna -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 79 (1983), s. 27-54, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o najstarších štvornožcoch / Klembara, Jozef -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 70, č. 2 (1991), s. 88-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o nerudních surovinách v neogéne západných Karpát : vymedzenie prognózných oblastí / Hruškovič, Samuel, Kraus, Ivan, 1935- -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 34-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o niektorých mastencových ložiskách Slovenska / Vitásek, Alois -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 6 (1989), s. 555-560
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o paleogénnych sedimentoch Malých Karpát / Gross, Pavel, Köhler, Eduard -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 90 (1989), s. 23-41, 2 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o PEP systémech / Květ, Radan, 1928- -- In: O problematice planetárních ekvidistančních poruchových (PEP) systémů. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 34 -- s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o petrografickém charakteru sedimentů rosicko-oslavanské pánve u Oslavan / Coufalová, Michaela, Hršelová, Pavla, Pávková, Vendula, Pavlátová, Alžběta, Štelcl, Jindřich, 1956- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 97, č. 2 (2012), s. 95-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o PIŽ mineralizácii v oblasti Rozália bane / Hojstričová, Viera, Lexa, Jaroslav, Rojkovičová, Ludmila, Štohl, Jaroslav, Žáková, Eva -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 16-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o pliocenních a kvartérních sedimentech v severníc části Hornomoravského úvalu (14-44 Šternberk) / Hrubeš, Martin -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o podloží cihelny v Dolních Věstonicích (34-12, Pohořelice) / Cílek, Václav, jr., Zander, Anja -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 2-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o podloží cihelny v Dolních Věstonicích. New data on underlying strata of the Dolní Věstonice brickyard / Cílek, Václav, Zander, A. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISBN 80-210-2371-6 -- s. 2-4
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě / Křížek, Marek, 1974-, Vočadlová, Klára -- In: Geomorfologické výzkumy v roce 2006 -- ISBN 80-244-1542-9 -- s. 311-316
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky o prostorovém uspořádání glaciálních akumulačních forem reliéfu v okolí Černého jezera na Šumavě / Křížek, Marek, 1974-, Vočadlová, Klára -- In: Geomorfologický sborník 5 : sborník abstraktů : stav geomorfologických výzkumů v roce 2006 : sborník abstraktů z mezinárodního semináře (Olomouc 10.-12.4.2006) -- ISBN 80-244-1320-5 -- s. 73
Zdroj: ČGS (UNM)