Browse
from 

Nové poznatky z geologického mapování na listu 25-122 Suchdol nad Odrou / Gilíková, Helena, Maštera, Luboš, Nývlt, Daniel, Pálenský, Peter, Petrová, Pavla -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 13, č. září (2006), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové poznatky z geologického mapování staroměstské skupiny / Opletal, Mojmír, Pecina, Vratislav -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2006: sborník abstraktů -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové poznatky z geologie a technologie nerúd SSR za roky 1972-1987 / Kraus, Ivan, Kužvart, Miloš -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 5 (1989), s. 427-428
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z krystalinika západní Moravy / Weiss, Jaroslav, 1931-1988 -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 29, č. 4 (1984), s. 441-442
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z lomu Podhůra (kulm kry Maleníku) / Čermák, Lukáš, Dolníček, Zdeněk, Faměra, Martin, Kropáč, Kamil, Lehotský, Tomáš, Škoda, Radek -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2007: sborník abstraktů -- s. 17-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z mapování terciéru v Doupovských horách (11-221 Stráž nad Ohří) / Hradecký, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z mapování terciéru v Doupovských horách / Hradecký, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové poznatky z mikromorfologické analýzy exoskeletonů konulárií (12-33 Plzeň, 12-32 Zdice, 12-34 Hořovice, 12-41 Beroun, 12-24 Praha) / Brabcová, Zdeňka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 117-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z oboru meteoritiky / Bukovanská, Marcela -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 9 (2001), s. 8-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z ověřování prognóz rudních struktur ložiska Zlaté Hory-západ / Kalenda, František -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 221-237
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z petromagnetických výzkumů cyprisových vrstev v sokolovské hnědouhelné pánvi / Krs, Miroslav, 1928-, Krsová, Marta, Pruner, Petr, Zeman, Antonín, 1943- -- In: Geofyzikální zpravodaj -- Č. 4 (1987), s. 1-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z pokračujícího průzkumu uhlí na svatoňovicku / Hošek, Miloš -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 67-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002 (02-43 Litoměřice) / Novotný, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 91-92
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z prací provedených na sesuvném území u Třebenic v roce 2002 / Novotný, Jan (2003) -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISBN 80-7075-610-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Nové poznatky z tafonomie konulárií a sphenothalů z lokality Kařízek (dobrotivské souvrství, pražská pánev) : (12-34 Hořovice) / Vyhlasová-Brabcová, Zdeňka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 98-99, Příl. VI
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z vrtného průzkumu mezi Cínovcem a Bohosudovem ve východních Krušných horách / Malásek, František, Novák, Jiří K. -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda -- ISSN 0232-738X -- Roč. 67 (1988), s. 74-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z vyhodnocovania početnosti orientácie diskontinuit v horninovom masíve / Dinis, Ján, Piovarčí, Igor, Piovarčíová, Viera, Sasvári, Tibor, Zahoranský, Gejza -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 6 (1988), s. 567-574
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z výskumu geotermálnej energie v SSR / Bodiš, Dušan, Fendek, Marián, Franko, Ondrej, Remšík, Anton -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 8 (1989), s. 229-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky z výzkumu kryogenních jeskynních karbonátů / Žák, Karel -- In: Aragonit, časopis Správy slovenských jaskýň -- Roč. 14, č. 2 (2009), s. 165-165
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové poznatky z výzkumu pramenních odtoků / Sarga, Karel -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 2 (1987), s. 109-119
Zdroj: ČGS (UNM)