Browse
from 

Nové poznatky ze šáreckého a dobrotivského souvrství (ordovik, stupeň darriwil) v severozápadní a severní části Prahy / Budil, Petr, 1969-, Peršín, Jan -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 35 (2009), s. 26-36, obálka s. 3
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové poznatky zjištěné vrtem Karlín-1 / Benda, Stanislav, Zaňát, Josef -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 36, č. 4 (1991), s. 273-285
Zdroj: ČGS (UNM)
Nove preporuke u području predviđanja i prevencije gorskih udara i izboja plina u Republici češkoj
Nové prognózy sklářských, slévárenských a filtračních písků v oblasti jižně od České Lípy / Tajovský, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 10 (1991), s. 292-294
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové progresívní materiály a vědní obory zvyšují poptávku po prvcích vzácných zemin / Mazáček, Jan, Pancl, Jan -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 4 (1990), s. 95-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové projekty mezinárodního programu geologických korelací / Šibrava, Vladimír, 1930- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 6 (1987), s. 190
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové projekty Mezinárodního programu geologických korelací (IGCP) / Šibrava, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 6 (1993), s. 186-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové projekty výzkumu a vývoje Českého báňského úřadu / Schellong, Lubomír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 11 (2004), s. 10-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové prostředky pro měření napětí v kotevní výztuži / Knejzlík, Jaromír, Rambouský, Zdeněk, Šňupárek, Richard -- In: Sborník přednášek 37. mezinárodní konference Experimentální analýza napětí EAN '99 -- s. 189-192
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nové prvky distribuovaného měřícího systému na středověkém Dole Jeroným v Čisté / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 2008 -- S. 1-9
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nové předběžné výsledky výzkumu svrchnokřídových sedimentů v lomu v Plaňanech (13-14 Nymburk) / Labuťa, Radek, Sviták, Ctirad, Urban, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 145-146
Zdroj: ČGS (UNM)
Nově přepracovaný systém minerálů : podle chystaného německého vydání "Encyklopedického přehledu minerálů" / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 248-261
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové příležitosti uplatnění měření magnetické susceptibility v půdách / Gruntorád, Jan, jr. -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 7-8 (1993), s. 206-211
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové přístupy Intergraphu / René, Miloš -- In: CHIP -- Roč. 5, č. 9 (1995), s. 166-167
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nové přístupy k úpravě hnědého uhlí v SHR / Hodek, Oldřich -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 2 (1989), s. 10-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu (22-21 Příbram) / Jáně, Zdeněk, Matolín, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 193-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové referenční plochy pro měření radonu v půdním vzduchu v České republice / Jáně, Zdeněk, Matolín, Milan (2003) -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISBN 80-7075-610-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Nové rody akritarch z českého ordoviku
Nové rody devonských gastropodů důležité pro paleogeografické rekonstrukce
Nové rody korálů z české křídové pánve (svrchní cenoman - spodní turon)