Browse
from 

Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu (24-23, Protivanov; 24-21, Jevíčko) / Bábek, Ondřej, 1969-, Hladil, Jindřich, 1953-, Kalvoda, Jiří, Otava, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové stratigrafické údaje z bouzovského a západodrahanského kulmu (New stratigraphic data from the Bouzov and West Drahany Culm) / Bábek, O., Hladil, Jindřich, Kalvoda, J., Otava, J. -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- č. 2 (1995), s. 51-52
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové stratigrafické výzkumy ve svrchní křídě zdounecké jednotky / Bubík, Miroslav, Stráník, Zdeněk, Švábenická, Lilian, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové strukturně geologické měřidlo a jeho využití při výstavbě podzemních děl / Dudek, Josef -- In: Inženýrské stavby -- Roč. 34, č. 2 (1986), s. 112
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové sulfáty železa ze zlatohorského revíru v Jeseníkách / Žáček, Vladimír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 36, č. 4 (1991), s. 278-279
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon) - předběžné výsledky terénních mapovacích prací v roce 2004 / Pokorný, Richard, 1979- -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 82
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon, Česká republika) : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk / Pokorný, Richard -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 86-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové taxony krinoidů ze siluru a devonu Čech
Nové trendy a možnosti výzkumu ve fyzické geografii v 21. století v České republice / Demek, J., Kirchner, Karel, Kolejka, Jaromír -- In: Reflexia časovo-priestorových výskumov v geografii. Zborník abstratov -- S. 35-35
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nové trendy geografického výzkumu jezer v Česku / Janský, Bohumír, 1951- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 110, č. 3 (2005), s. 129-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové trendy uplatnění geochemie v praxi / Pačes, Tomáš, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 4 (1990), s. 116-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové trendy v geografických informačních systémech / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 9, č. 7 (1999), s. 36-39
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nové trendy v inovaci třecích svorníků pro důlní podmínky / Hanzlik, Č., Paloncy, L., Souček, Kamil, Šňupárek, Richard -- In: Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních prací 2005 -- s. 44-51
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nové trendy v užité seizmice a jejich aplikace pro studium hlubinné stavby ČSSR / Cidlinský, Karel -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 45-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové trilobitové asociace spodního ordoviku (arenig) z Čech
Nové typy injektážních materiálů fy Carbo Tech pro podzemní stavitelství / Janíček, D., Souček, Kamil, Šňupárek, Richard -- In: Geotechnika 97. Základ moderných technológií výstavby -- s. 69-75
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nové typy kotevní výztuže při stavbě tunelů / Šňupárek, Richard -- In: Tunel -- ISSN 1211-0728 -- Roč. 9, č. 4 (2000), s. 17-22
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nové údaje ke katastrofické hranici křída-terciér / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 4 (1986), s. 118
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové údaje o charakteru paleofluid v Českém masívu / Ďurišová, Jana, 1936- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové údaje o podmrzajících sutích v Českém středohoří / Cílek, V., Kirchner, Karel, Máčka, Zdeněk -- In: Současný stav geomorfologických výzkumů. Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 5.-7. dubna 2001 v Kružberku -- s. 34-40
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG