Browse
from 

Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon, Česká republika) : 14-11 Nové Město nad Metují, 14-12 Deštné, 14-13 Rychnov nad Kněžnou, 14-14 Žamberk / Pokorný, Richard -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 86-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové taxony krinoidů ze siluru a devonu Čech
Nové trendy a možnosti výzkumu ve fyzické geografii v 21. století v České republice / Demek, J., Kirchner, Karel, Kolejka, Jaromír -- In: Reflexia časovo-priestorových výskumov v geografii. Zborník abstratov -- S. 35-35
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nové trendy geografického výzkumu jezer v Česku / Janský, Bohumír, 1951- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 110, č. 3 (2005), s. 129-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové trendy uplatnění geochemie v praxi / Pačes, Tomáš, 1937- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 4 (1990), s. 116-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové trendy v geografických informačních systémech / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 9, č. 7 (1999), s. 36-39
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Nové trendy v inovaci třecích svorníků pro důlní podmínky / Hanzlik, Č., Paloncy, L., Souček, Kamil, Šňupárek, Richard -- In: Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních prací 2005 -- s. 44-51
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nové trendy v užité seizmice a jejich aplikace pro studium hlubinné stavby ČSSR / Cidlinský, Karel -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 45-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové trilobitové asociace spodního ordoviku (arenig) z Čech
Nové typy injektážních materiálů fy Carbo Tech pro podzemní stavitelství / Janíček, D., Souček, Kamil, Šňupárek, Richard -- In: Geotechnika 97. Základ moderných technológií výstavby -- s. 69-75
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nové typy kotevní výztuže při stavbě tunelů / Šňupárek, Richard -- In: Tunel -- ISSN 1211-0728 -- Roč. 9, č. 4 (2000), s. 17-22
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nové údaje ke katastrofické hranici křída-terciér / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 4 (1986), s. 118
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové údaje o charakteru paleofluid v Českém masívu / Ďurišová, Jana, 1936- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové údaje o podmrzajících sutích v Českém středohoří / Cílek, V., Kirchner, Karel, Máčka, Zdeněk -- In: Současný stav geomorfologických výzkumů. Sborník referátů z mezinárodního semináře konaného ve dnech 5.-7. dubna 2001 v Kružberku -- s. 34-40
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nové údaje o saponitu z Čáslavska a ze Starého Ranska / Novák, František, 1932- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 1-2 (1983), s. 190
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové údaje o stratigrafii miocénu na listu 34-23 Břeclav (34-23 Břeclav) / Čtyroký, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 18-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží / Bokr, Pavel, Budil, Petr, Kraft, Petr, Krupička, Jiří, Mikuláš, Radek, Röhlich, Pavel, Verner, Kryštof -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-635-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží / Bokr, P., Budil, P., Kraft, P., Krupička, J., Mikuláš, Radek, Röhlich, P., Verner, K. -- In: 2. sjezd České geologické společnosti. Sborník anstrakt a exkurzní průvodce -- s. 61-61
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží / Bokr, Pavel, Budil, Petr, 1969-, Kraft, Petr, Krupička, Jiří, Mikuláš, Radek, 1964-, Röhlich, Pavel, Verner, Kryštof -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 72
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové údaje o svrchnotriasových brachiopodech Severních vápencových Alp / Siblík, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2004, - (2005), s. 142-143
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ