Browse
from 

Nové výskyty nerostů na Sn-W ložisku Cínovec / Dvořák, Zdeněk, 1959-, Jonáš, Josef, Koťátko, Luboš, Novák, František, 1932-, Pauliš, Petr, 1956-, Ševců, Jaromír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 113-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty polymetalické mineralizace v údolí Bystřice (kulm Nízkého Jeseníku) (25-11 Hlubočky) / Zimák, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 69-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty problematické fosilie Berenicea (?) vetera a doprovodných stromatolitických struktur ve spodním ordoviku pražské pánve / Mergl, Michal, 1959- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 46 (2013), s. 180-184
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty rozsypového zlata na území Prahy / Hrala, František, Medek, Zdeněk -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 204
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty selenidů na některých uranových ložiskách západních a jihozápadních Čech / Langrová, Anna, Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika -- Roč. 14, č. 3 (1990), s. 37-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty spodnokarbonské trilobitové fauny v činném lomu Mokrá u Brna / Rak, Štěpán -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 65
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty spodnokarbonských mlžů pro myslejovické souvrství drahanského kulmu / Kováček, Martin, Lehotský, Tomáš, 1978- -- In: Zprávy Vlastivědného muzea v Olomouci. Přírodní vědy -- ISSN 1212-1134 -- Č. 305 (2013), s. 107-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty spodnokřídových amonitů v západní části slezské jednotky (barrem-spodní apt, vnější Západní Karpaty, Česká republika)
Nové výskyty strontnaté mineralizace na Třinecku / Chmiel, Edward, Marosz, Karel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 3 (2007), s. 198-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty sulfidické mineralizace v okolí Novotníků u Nepomuku / Černý, Pavel, 1949 led. 4.-, Litochleb, Jiří, 1948- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 1 (1983), s. 104
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách (11-41 Teplá, 11-24 Toužim) / Vrána, Stanislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 84-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách / Vrána, Stanislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nové výsledky geofyzikálního průzkumu plánovaných lokalit a stavenišť jaderných elektráren v ČSSR / Cidlinský, Karel -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 93-96
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky geofyzikálního průzkumu ve východoslovenské neogenní pánvi
Nové výsledky geologického prieskumu v Štiavnických vrchoch / Burian, Ján -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce ložisková geologie -- s. 273-282
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky geologického prieskumu v Štiavnických vrchoch / Burian, Ján -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 197-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky geologického průzkumu slánského uhelného ložiska / Vach, Jiří -- In: Sborník V. uhelně geologické konference (28.-30. ledna 1986) -- s. 155-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky hlbokého štruktúrneho priskumu v severovýchodnej časti východoslovenskej nížiny (vrt Vranov-1) / Hrinda, Ján, Magyar, Július, Rudinec, Rudolf -- In: Zborník Pedagogickej fakulty v Prešove Univerzity J. P. Šafárika v Košiciach -- Roč. 20, č. 1 (1983), s. 235-243, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky magnetovariačního výzkumu geoelektrické zóny při v. okraji Českého masívu / Pěčová, Jana, Petr, Václav, 1953-, Praus, Oldřich -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 23-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové výsledky mezinárodního výzkumu klimatické změny / Pretel, Jan, 1943- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 57, č. 4 (2007), s. 147-149
Zdroj: ČGS (UNM)