Browse
from 

Nové zákony v oblasti ochrany a využívání nerostného bohatství / Charuza, Jan, Soušková, Lena -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 10 (1988), s. 475-480
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové zásoby cínovolframových rud v předpolí Huberova a Schnödova pně / Kozubek, Pavel, Najman, Karel, Novák, Jiří Karel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 5 (1988), s. 129-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat (02-12 Teplice v Čechách, 34-11 Hustopeče) / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997)
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové záznamy čeledi Pinaceae a Taxodiaceae v marinních sedimentech severočeské svrchní křídy a paleogénu Západních Karpat. A new records and evidence of the family Pinaceae and Taxodiaceae within the marine sediments of the Bohemian Upper Cretaceous and Palaeogene of Western Carpathians / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1997), s. 73-74
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Nové zdroje cihlářských surovin na karlovarsku / Kabát, František, Raus, Miroslav, Tvrdý, Jaromír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 12 (1987), s. 355-357, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové zhodnocení výhradních ložisek nerudních surovin / Novák, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 9 (1994), s. 320-322
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové zhodnocení výhradních ložisek nerudních surovin / Novák, Jaroslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin -- s. 1-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Nově zjištěná ultrabazitová tělesa u Jinačovic v metabazitové zóně brněnského masívu / Malý, Josef, Weiss, Jaroslav -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 2 (1987), s. 183-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Nově zjištěné aglutinované foraminifery v cenomanu Českého masivu
Nové způsoby použití mělké refrakční seismiky při průzkumu kaolínu
Nové způsoby výpočtů koncentrací prvků v rentgenové mikroanalýze nerostných surovin a rud / Kotrba, Zdeněk -- In: Rudy -- Roč. 37, č. 6 (1989), s. 169-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Nové zřícení Budňanské skály / Kudrna, Zdeněk, Zvelebil, Jiří, 1952- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 10 (1987), s. 313-315, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nově zřízená chráněná území v okrese Pardubice / Rydlo, Jaroslav -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 8, č. 2 (1983), s. 109-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Nově zřízené muzeum v Bohušově na Osoblažsku / Franc, Lubomír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 5, č. 12 (1998), s. 405-406
Zdroj: ČGS (UNM)
Novější nálezy kalcitu v lomu Kotouč ve Štramberku / Martinásek, Lubomír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 1 (1998), s. 34-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Novel solid-state synthesis of alpha-Fe and Fe3O4 nanoparticles embedded in a MgO matrix / Mašláň, M., Petrovský, Eduard, Pizúrová, Naděžda, Schneeweiss, Oldřich, Tuček, J., Zbořil, R. -- In: Nanotechnology -- ISSN 0957-4484 -- Roč. 17, č. 2 (2006), s. 607-616
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Novela horního zákona a další vývoj horního práva v České republice / Pražák, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 7 (1992), s. 231-233
Zdroj: ČGS (UNM)
Novelizace geologického zákona / Šponar, Petr -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 10 (1997), s. 341-343
Zdroj: ČGS (UNM)
Novelties on Araucaria Juss. (Araucariaceae, Pinopsida) from the European Cretaceous / Kunzmann, Lutz -- In: 7th European Palaeobotany-Palynology Conference : program and abstracts : 2006, September 6-11 : Czech Republic, Prague -- ISBN 80-7036-198-0 -- s. 74
Zdroj: ČGS (UNM)
Novelties on Doliostrobus (Doliostrobaceae), an extinct conifer genus of the Eurpean Paleogene / Kvaček, Zlatko -- In: Časopis Národního muzea, Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 171, č. 1-4 (2002), 45
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF