Browse
from 

Nový druh ostreoidního mlže ze santonu západní Libye / Záruba, Bořivoj, 1939- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 100-101, Příl. V
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový druh rodu Schwagerispira (Brachiopoda) z karnu Slovenského krasu (jv. Slovensko)
Nový druh rosničky skupiny Hypsiboas benitezi ze západní Amazonie (Amphibia: Anura: Hylidae)
Nový gemologický výzkum údajných největších českých granátů / Hyršl, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 5 (2000), s. 415-418
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový geologický časopis - Pangea / Vacek, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 26, č. 12 (1984), s. 361-362
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový geologický pohled na jezero Titicaca / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 11 (1989), s. 345-346
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový IGCP projekt 518 / Havlíček, Pavel, Tyráček, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2006), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Nový IGCP projekt 518 / Havlíček, Pavel, 1944-, Tyráček, Jaroslav, 1931- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 -- ISSN 0514-8057 (2006), s. 88
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový IGCP projekt "Organika a ložiska nerostných surovin" / Pašava, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 9-10 (1993), s. 313-314
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový Klondike ukrytý v břidlici / Dvořáková, Vlastimila -- In: Ekonom -- ISSN 1210-0714 -- Č. 31 (2010)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
The Nový Knín mining museum: A rich gold mining history / Štedrá, Veronika, 1965- -- In: Zlato na Novoknínsku : historie a současnost : průvodce naučnými stezkami -- ISBN 80-239-0945-2 -- s. 96-98, příl. s. 75-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový kompresní formát pro rastrová data / René, Miloš -- In: CAD. Computer Aided Design, počítačová grafika a CA.. technologie -- Roč. 12, č. 2 (2002), s. 40-41
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
The Nový Kostel earthquake swarm 2000 : Krasnet measurements / Nehybka, Vladimír, Špaček, Petr, Tilšarová, Radka -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 22 (129), p. 21-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový křídlonožec (Pteropoda, Limacinidae) pro opavský sádrovcový, svrchní baden (Česká republika) / Kapler, Oldřich -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 47, č. 1 (1998), s. 93-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový lepidolitový pegmatit od Sedlatic u Želetavy, západní Morava / Houzar, Stanislav -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 80, č. 1/2 (1995), s. 47-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový lithný pegmatit z Kracovic u Třebíče / Houzar, Stanislav -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Č. 15 (1987), s. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový lithný pegmatit ze Zárubic u Třebíče / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní -- Roč. 70 (1985), s. 209-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový maďarský přístroj pro termickou analýzu, Derivatograph Q-1500D, se stanovením uvolněných plynů / Melka, Karel, 1930- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 1-2 (1983), s. 191-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový mezinárodní program studia globálních změn a geologie / Šibrava, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 6 (1991), s. 188
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový mezinárodní stratotyp ve spodním devonu Barrandienu / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 65, č. 4 (1990), s. 193-199
Zdroj: ČGS (UNM)