Browse
from 

Nový křídlonožec (Pteropoda, Limacinidae) pro opavský sádrovcový, svrchní baden (Česká republika) / Kapler, Oldřich -- In: Časopis Slezského zemského muzea. Série A, Vědy přírodní -- ISSN 0323-0327 -- Roč. 47, č. 1 (1998), s. 93-94
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový lepidolitový pegmatit od Sedlatic u Želetavy, západní Morava / Houzar, Stanislav -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 80, č. 1/2 (1995), s. 47-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový lithný pegmatit z Kracovic u Třebíče / Houzar, Stanislav -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Č. 15 (1987), s. 1-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový lithný pegmatit ze Zárubic u Třebíče / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní -- Roč. 70 (1985), s. 209-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový maďarský přístroj pro termickou analýzu, Derivatograph Q-1500D, se stanovením uvolněných plynů / Melka, Karel, 1930- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 1-2 (1983), s. 191-196
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový mezinárodní program studia globálních změn a geologie / Šibrava, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 6 (1991), s. 188
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový mezinárodní stratotyp ve spodním devonu Barrandienu / Chlupáč, Ivo, 1931-2002 -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 65, č. 4 (1990), s. 193-199
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový nález aragonitu z Obrnic u Mostu / Brus, Zdeněk -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 3 (1986), s. 313, 2 fot. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový nález barytu na skarnovém ložisku Vlastějovice u Zruče nad Sázavou / Pauliš, Petr, 1956-, Zeman, Zdeněk -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 261
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový nález biodetritických vápenců svrchní křídy u Pyšné (Stolzenhahn) v Krušných horách (02-33 Chomutov) / Čtyroký, Pavel, Hrazdíra, Petr, Valečka, Jaroslav, 1943-, Váně, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 33-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový nález boulangeritu v Koroužném / Major, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 14, č. 4 (2006), s. 266
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový nález brachiosaurů na lokalitě Horní Kalná u Vrchlabí / Maňourová, Milada -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 150, č. 3-4 (1981), s. 169-172, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový nález chryzotilu u Holubova / Kříž, David -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 21, č. 5 (2013), s. 454
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový nález: Cycadeoidea Buckland ve spodní křídě Karpat na severní Moravě / Hluštík, Antonín Jiří, 1946-, Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského muzea. Série A -- Roč. 31, č. 2 (1982), s. 107-111, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový nález fluoritové mineralizace u Přední Zvonkové v jižních Čechách / Klečka, Milan, Šrein, Vladimír -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 30, č. 1 (1990), s. 29-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový nález fluoritu u Rakšic jjz. od Brna a význam fluoritové mineralizace pro tektoniku brněnského masivu (24-33, Moravský Krumlov) / Melichar, Rostislav, Špaček, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 98-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový nález hibschitu z Mariánské hory v Ústí nad Labem / Dvořák, Zdeněk, Janeček, Oldřich, Pauliš, Petr, 1956-, Řehoř, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 6 (1999), s. 449
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový nález huntitu u Hrubšic na západní Moravě a otázka jeho vzniku / Jirásek, Jakub, 1978- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 92 (2007), s. 103-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Nový nález K-bentonitu (tufitu) sloje 22b (080.2 OKD "tufit Ivan") v petřkovických vrstvách ostravského souvrství (Namur A) v české části hornoslezské pánve / Hoch, I., Martinec, Petr, Ščučka, Jiří -- In: 9. česko - polská konference Geologie uhelných pánví -- S. 91-94
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Nový nález kambrických ryolitových láv a ignimbritů křivoklátsko-rokycanského komplexu v Lánské oboře u Zadního vápence, východně od přehrady Klíčava / Vorel, Tomáš -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda -- ISSN 0232-738X -- Roč. 116, č. zima (2012), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)