Browse
from 

Numerical simulation of fly-ash transport in three sands of different particle-size distributions using HYDRUS-1D / Grison, Hana, Kapička, Aleš, Kočárek, M., Kodešová, R., Lebeda, J., Petrovský, Eduard -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 59, č. 3 (2011), s. 206-216
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Numerical simulation of the high-latitude non-stationary ionospheric Alfvén resonator during an IPDP event / Feygin, F. Z., Kangas, J., Kerttula, R., Mursula, K., Prikner, Karel -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 46, č. 3 (2002), s. 507-526
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Numerical simulation of transmission of acoustic waves in high-pressure system / Foldyna, Josef, Říha, Zdeněk, Sitek, Libor, Švehla, B. -- In: International Congress on Ultrasonics. Program and Book of Abstracts -- S. 93-93
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Numerical simulation of transmission of acoustic waves in highpressure system / Foldyna, Josef, Říha, Zdeněk, Sitek, Libor, Švehla, B. -- In: Proceedings of the International Congress on Ultrasonics -- S. 1-4
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Numerical Solution of Perfect Plastic Problems with Contact: Part I - Theory and Numerical Methods / Čermák, Martin, Haslinger, J., Sysala, Stanislav -- In: Proceedings of the XII International Conference on Computational Plasticity - Fundamentals and Applications. 12 -- S. 1-12
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Numerical Solution of Perfect Plastic Problems with Contact: Part II - Theory and Numerical Methods / Čermák, M., Haslinger, Jaroslav, Sysala, Stanislav -- In: Proceedings of the XII International Conference on Computational Plasticity - Fundamentals and Applications. 12 -- S. 1-11
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Numerical solution of re-suspension of cohesive sediments in the reservoir of Střekov on the lower reach of Czech Elbe / Rudiš, Miroslav, Valenta, Petr, 1959-, Valentová, Jana, 1959- -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Vol. 52, no. 3 (2004), p. 162-174
Zdroj: ČGS (UNM)
Numerical study of glass fining in a pot melting space with different melt-flow patterns / Jebavá, Marcela, Němec, Lubomír -- In: Journal of Non-Crystalline Solids -- ISSN 0022-3093 -- Roč. 361, č. 3 (2013), s. 47-56
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Numerical Testing and Implementation of Elastic-Plastic Models of Geomaterials / Boudík, Z., Doležalová, Marta, Hladík, Ivo, Navrátil, Ondřej, Venclík, Petr, Zemanová, Vlasta -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 93, č. 1 (1994), s. 29-33
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Numerical testing and implementation of elastic-plastic models of geomaterials / Boudík, Zdeněk, Doležalová, Marta, Hladík, Ivo, Navrátil, Ondřej, Venclík, Petr, Zemanová, Vlasta -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- No. 1(93) (1994), p. 29-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM / Baroň, Ivo, Kašperáková, Dagmar -- In: Svahové deformace a pseudokras 2006. Sborník referátů a prezentací z konference -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny : 25-23 Rožnov pod Radhoštěm / Baroň, Ivo, Kašperáková, Dagmar -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 49-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Numerická analýza gravitačního rozpadu slezského příkrovu pomocí FDM na příkladu svahové deformace Radhošť-Pustevny / Baroň, Ivo, Kašperáková, Dagmar -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2007), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Numerická analýza hlubokých svahových deformací v magurském příkrovu, flyšové pásmo vnějších Západních Karpat
Numerická klasifikace belemnitů rodu Duvalia
Numerická klasifikace některých druhů rodu Duvalia Bayle & Zeiller 1878 / Grmela, Arnošt, Hemza, Petr, Vašíček, Zdeněk -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Numerické modelování jílového masívu - Část 1: Konstituční vztah a stanovení parametrů / Boháč, Jan, Mašín, David -- In: Zakládání -- ISSN 1212-1711 -- Roč. 21, č. 2 (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
NUMERICKÉ MODELOVÁNÍ JÍLOVÉHO MASIVU ČÁST 2: PŘÍKLADY APLIKACÍ / Boháč, Jan, Ježek, Jan, Mašín, David, Najser, Jan, Svoboda, Tomáš -- In: Zakládání -- ISSN 1212-1711 -- Roč. 11, č. 3 (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Numerické modelování proudění podzemních vod ložiskové oblasti Rožná / Říčka, Adam (2008) -- In: Geochemie a remediace důlních vod, Miroslav Černík a kolektiv -- ISBN 978-80-254-2921-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Numerické řešení resuspendace kohesivních sedimentů ve zdrži Střekov na českém dolním Labi