Browse
from 

Numerické modelování proudění podzemních vod ložiskové oblasti Rožná / Říčka, Adam (2008) -- In: Geochemie a remediace důlních vod, Miroslav Černík a kolektiv -- ISBN 978-80-254-2921-1
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Numerické řešení resuspendace kohesivních sedimentů ve zdrži Střekov na českém dolním Labi
Numerické simulace šíření požárních zplodin v důlní chodbě / Kozubková, M., Michalec, Zdeněk, Taufer, A. -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 53, č. 12 (2005), s. 23-25
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Numerické simulace šíření požáru v důlních chodbách / Bojko, M., Kozubková, M., Michalec, Zdeněk -- In: Sborník 11. uživatelské konference Fluent 2005. Fluent, Gambit, G/Turbo, TGrid, Fidap,Polyflow, Airpak, Icepak,MixSim,FlowLab,FloWizard -- s. 165-173
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Numerické testování a implementace pružnoplastických modelů geomateriálů / Boudík, Zdeněk, Doležalová, Marta, Hladík, Ivo, Navrátil, Ondřej, Venclík, Petr, Zemanová, Vlasta -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 1(93) (1994), s. 115-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Numerické výpočty a geometria / Kolcun, Alexej -- In: Sborník 23. konference o geometrii a počítačové grafice -- s. 93-96
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Numerické výpočty ve světovém geodetickém referenčním systému 1984 (WGS84) / Jurkina, M. I., Pick, Miloš -- In: Vojenský geografický obzor -- -, č. 1 (2006)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
K numerickej simulácii regulovania a prúdenia podzemných vod / Mucha, Igor, Paulíková, Eva, Rodák, Dalibor -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 39, č. 3-4 (1991), s. 250-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Numerický model akustického generátoru pro generování pulsujícího vodního paprsku / Foldyna, Josef, Říha, Zdeněk, Sitek, Libor -- In: Sborník 12. uživatelské konference Fluent 2006 -- s. 101-108
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Numerický model NRTM tunelu v tuhém jílu / Mašín, David, Svoboda, Tomáš -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Č. 3 (2012), s. 37-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Numerický model průzkumné štoly a tunelů Lahovská / Běhal, Ondřej, Mašín, David (2008) -- In: Polní Geotechnické Metody 2008 -- Vol. 30 (2000), p. 119-122
Zdroj: ČGS (UNM)