Browse
from 

Nutzung des Diagrammes der Gewichtsvertretung der Schichten zu einer Prognose der Menge und Qualität der Gewinnung bei der gleichzeitigen Gewinnung der Blöcke mit den unterschiedlichen Stufen des vorhergehenden Tiefbaus
Nutzung des Erosionsmodells bei der Rekultivierung und Sanierung der durch den Bergbau betroffenen Geländen
Nyssa - pollen in situ (Most Basin, Lower Miocene) / Dašková, Jiřina -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- Vol. 30 (2000), p. 119-122
Zdroj: ČGS (UNM)
Nyžnja hranycja seredn´oho miocenu Paratetisa: sučasne položennja za planktonnymy mikroorhanizmamy ta koreljacija
O ametystech z tišnovských křemenných žil / Mošna, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 1 (1993), s. 12
Zdroj: ČGS (UNM)
O antraxolitech se zvláštním zřetelem ku kata-impsonitu Mítov (mladší proterozoikum, Barrandien, Česká republika)
O čem se hovořilo na 28. mezinárodním geologickém kongresu / Novák, Martin, 1959- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 2 (1990), s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)
O českých trilobitech z rodu Orphanaspis, Selenopeltoides a Taemasaspis (Odontopleuridae) / Šnajdr, Milan, 1930-1989 -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 153, 1984, č. 4 (1986), s. 212-21565, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
O činnosti Asociace geologů zabývajících se výzkumem permu / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 5 (1992), s. 156
Zdroj: ČGS (UNM)
O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. I., Vznik kvartérní vědy / Pokorný, Petr, 1972- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 89, č. 3 (2010), s. 164-173
Zdroj: ČGS (UNM)
O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. II., Exploze věd o kvartéru ve 20. století / Pokorný, Petr, 1972- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 89, č. 4 (2010), s. 242-249
Zdroj: ČGS (UNM)
O dlouhodobém vlivu sopečné činnosti na povrchové teploty vzduchu / Charvátová, Ivanka, Střeštík, Jaroslav -- In: XI. slnečný seminár Donovaly -- s. 124-125
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
O druhu Battus Cuneifer Barrande,1846 (Agnostida,Trilobita) / Šnajdr, Milan -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 157, č. 1-4 (1988), s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
O druhu Songxites gemmagog Šnajdr (Trilobita) z ordoviku Pražské pánve
O dvou málo známých trilobitech českého svrchního ordoviku
O dvou podzimních geologických sezeních / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 3 (1988), s. 90
Zdroj: ČGS (UNM)
O eocénnej transgresii v oravskom úseku bradlového pásma / Gross, Pavel, Köhler, Eduard -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 86 (1987), s. 157-164
Zdroj: ČGS (UNM)
O exaktnosti v geodézii / Pick, Miloš -- In: Moderní geodézie v ozbrojených silách. Vojensko-technická informace 58/1998 -- s. 5-14
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
O fosilních měkkýších některých sprašových profilů v Dolním Rakousku / Kovanda, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)
O geologické a těžební činnosti čs. organizací v zahraničí / Bulandr, Jiří, Škoch, Miloslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 5 (1987), s. 124
Zdroj: ČGS (UNM)