Browse
from 

O ametystech z tišnovských křemenných žil / Mošna, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 1 (1993), s. 12
Zdroj: ČGS (UNM)
O antraxolitech se zvláštním zřetelem ku kata-impsonitu Mítov (mladší proterozoikum, Barrandien, Česká republika)
O čem se hovořilo na 28. mezinárodním geologickém kongresu / Novák, Martin, 1959- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 2 (1990), s. 56-57
Zdroj: ČGS (UNM)
O českých trilobitech z rodu Orphanaspis, Selenopeltoides a Taemasaspis (Odontopleuridae) / Šnajdr, Milan, 1930-1989 -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 153, 1984, č. 4 (1986), s. 212-21565, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
O činnosti Asociace geologů zabývajících se výzkumem permu / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 5 (1992), s. 156
Zdroj: ČGS (UNM)
O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. I., Vznik kvartérní vědy / Pokorný, Petr, 1972- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 89, č. 3 (2010), s. 164-173
Zdroj: ČGS (UNM)
O čtvrtém řádu a o tom, jak se nakonec, neřád, zkomplikoval. II., Exploze věd o kvartéru ve 20. století / Pokorný, Petr, 1972- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 89, č. 4 (2010), s. 242-249
Zdroj: ČGS (UNM)
O dlouhodobém vlivu sopečné činnosti na povrchové teploty vzduchu / Charvátová, Ivanka, Střeštík, Jaroslav -- In: XI. slnečný seminár Donovaly -- s. 124-125
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
O druhu Battus Cuneifer Barrande,1846 (Agnostida,Trilobita) / Šnajdr, Milan -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 157, č. 1-4 (1988), s. 11-12
Zdroj: ČGS (UNM)
O druhu Songxites gemmagog Šnajdr (Trilobita) z ordoviku Pražské pánve
O dvou málo známých trilobitech českého svrchního ordoviku
O dvou podzimních geologických sezeních / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 3 (1988), s. 90
Zdroj: ČGS (UNM)
O eocénnej transgresii v oravskom úseku bradlového pásma / Gross, Pavel, Köhler, Eduard -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 86 (1987), s. 157-164
Zdroj: ČGS (UNM)
O exaktnosti v geodézii / Pick, Miloš -- In: Moderní geodézie v ozbrojených silách. Vojensko-technická informace 58/1998 -- s. 5-14
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
O fosilních měkkýších některých sprašových profilů v Dolním Rakousku / Kovanda, Jiří -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)
O geologické a těžební činnosti čs. organizací v zahraničí / Bulandr, Jiří, Škoch, Miloslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 5 (1987), s. 124
Zdroj: ČGS (UNM)
O geologii Nové Guineje / Šibrava, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 9 (1992), s. 278-279
Zdroj: ČGS (UNM)
O geologii ofiolitových zón a metalogenezi ostrovních oblouků / Havelka, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 5 (1989), s. 156-157
Zdroj: ČGS (UNM)
O geologii vědecké i praktické : o činnosti RNDr. Karla Žebery, DrSc. / Ložek, Vojen, 1925- -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 65, č. 6 (1986), s. 345-346
Zdroj: ČGS (UNM)
O granátech ze svahu Zlatého chlumu (875 m) / Hauk, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 4 (2007), s. 355-356
Zdroj: ČGS (UNM)