Browse
from 

O m ožnostech biostratigrafického dělení evropského terestrického mladšího kenozoika na podkladě dvou čeledí hlodavců (Rodentia, Mammalia): Muridů a Cricetidů / Fejfar, Oldřich, 1931- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 32, č. 3 (1987), s. 227-228
Zdroj: ČGS (UNM)
O málo známých minerálních vodách / Květ, Radan -- In: Morava 91 (1991), s. 22
Zdroj: ČGS (UNM)
O matematické geologii ve světě / Němec, Václav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 6 (1993), s. 185-186
Zdroj: ČGS (UNM)
O mechanizmach metasomatoza v sisteme kal'cit-nasturan.. 1., Obrazovanije metasferolitov nasturana v kal'cite / Dymkov, J. M. -- In: Geochimija -- ISSN 0016-7525 -- No. 4 (1996), s. 321-330
Zdroj: ČGS (UNM)
O mechanizmach metasomatoza v sisteme kal'cit-nasturan. 2., Metasomatičeskoje vytesnenije nasturana kal'citom / Dymkov, J. M. -- In: Geochimija -- ISSN 0016-7525 -- No. 11 (1996), s. 1094-1106
Zdroj: ČGS (UNM)
O miedzynarodowej mapie tektonicznej sw krawędzi platformy wschodnioeuropskiej / Znosko, Jerzy -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 34, č. 10 (1986), s. 545-552
Zdroj: ČGS (UNM)
O minerálech berylia ve skarnech / Houzar, Stanislav, Šrein, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 4 (2005), s. 278-279
Zdroj: ČGS (UNM)
O minerálech beryllia ve skarnech / Houzír, S., Šrein, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 4 (2005), s. 278-279
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
O mineralizacji uranowej w permo-karbonie depresji sródsudeckiej / Miecznik, Jerzy B. -- In: Przeglad geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 37, č. 10 (1989), s. 485-488
Zdroj: ČGS (UNM)
O miocénu z vrtů na trase vodovodního přivaděče Vír-Brno (24-34 Ivančice, 24-32 Brno, 24-14 Boskovice) / Bubík, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 64-66
Zdroj: ČGS (UNM)
O možné těžbě zlata na Nedvědicku / Mošna, Petr -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 1, č. 2 (1993), s. 22
Zdroj: ČGS (UNM)
O možnostiach fyzikálneho výkladu geochemických javov / Gubač, Jozef -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 23-28
Zdroj: ČGS (UNM)
O myškách profesora Burdy, tabu incestu a podobných nočním můrách / Horáček, Ivan -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 74, č. 8 (1995), s. 453-455
Zdroj: ČGS (UNM)
O načaľnoj stadii narušenij ustojčivosti gornogo massiva vsledstvije izmenenij jego naprjaženno deformativnogo sostojanija
O nalezištích zkřemenělých kmenů araukaritových v Čechách, zvláště v Podkrkonoší / Purkyně, Cyril -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 3 (1997), s. 159-165
Zdroj: ČGS (UNM)
O nálezu apatitu u Golčova Jeníkova / Kopecký, Stanislav, jr., Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 5 (2005), s. 336-337
Zdroj: ČGS (UNM)
O nálezu fosilního železa u Chocně / Neumann, Karl August -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 6 (2005), s. 431-434
Zdroj: ČGS (UNM)
O nálezu karpatu (miocén) a dalších výsledcích vrtu Slatinky MH-10 (24-24 Prostějov) / Bubík, Miroslav, Dvořák, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
O nálezu železitého obzoru ve skaleckých křemencích v Praze-Kobylisích (12-24 Praha) / Budil, Petr, 1969-, Součková, Helena, Vašák, Adolf -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 151-152
Zdroj: ČGS (UNM)
O nefritu / Krejčíř, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 7 (1988), s. 216-217
Zdroj: ČGS (UNM)