Browse
from 

O vzniku Čertova kopce / Prouza, Vladimír -- In: Rodným krajem -- ISSN 1210-6135 -- Roč. 32, č. 32 (2006)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
O vzťahu granitoidných hornín tatridnej časti Nízkych Tatier k zrudneniu / Gubač, Jozef -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 60-62
Zdroj: ČGS (UNM)
O vzťahu medzi infračervenými spektrami hornín a obsahom organického uhlíka
O wykształceniu strukturalnym Górnośląskiego Zagłębia Węglowego - urywki dyskusji bez zakończenia / Teper, Lesław -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 56, č. 6 (2008), s. 481-485
Zdroj: ČGS (UNM)
O záhnědách písecké pegmatitové oblasti / Cícha, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 7, č. 1 (1999), s. 4-5
Zdroj: ČGS (UNM)
O zakonomernostjach razvitija progressivnogo narušenija kroveľnogo massiva v bokovom bortu kar'era i v zone vychoda ugoľnogo plasta
O zaměření a práci České limnologické společnosti / Punčochář, Pavel, 1944- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 52, č. 2 (2002), s. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)
O závislosti rozvoje života na geotektonických etapách / Květ, Radan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 2, č. 7 (1995), s. 225-228
Zdroj: ČGS (UNM)
O zkamenělých rostlinách z Podkrkonoší / Pišl, Milan -- In: Krkonoše -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 29, č. 9 (1996), s. 10-11
Zdroj: ČGS (UNM)
O zlatech z Jesenicka / Hauk, Jan -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 4 (2007), s. 357-358
Zdroj: ČGS (UNM)
O+ -reduced models of the high latitude ionosphere and the ionospheric Alfvén resonator in broadband Pc1events / Kerttula, R., Prikner, Karel -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 49, č. 1 (2005), s. 127-139
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Obávám se toho, ... / Cílek, Václav -- In: Stromy k nám hovoří -- S. 88-88
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Obecký model mimoslojových otřesů
Obecná rasterizácia úsečky / Kolcun, Alexej -- In: Sborník z 10. semináře Moderní matematické metody v inženýrství -- s. 117-121
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Obecné almandiny z Kolína-Zálabí / Běhal, Zdeněk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 15, č. 3 (2007), s. 216-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Obecné poznatky o sesuvných pohybech v Moravskoslezských Beskydech v aplikaci GIS / Bartošová, Radka -- In: Svahové deformace a pseudokras 2007 : sborník referátů a prezentací z konferenceaIvo Baroň, Jan Klimeš, Dagmar Kašperáková (eds.) -- CD-ROM
Zdroj: ČGS (UNM)
Obecné rysy hydrotermálně alterovaných hornin některých uranových ložisek. I.část / Fiala, Viktor, Králík, Jiří -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 35, č. 1 (1989), s. 249-283
Zdroj: ČGS (UNM)
Obecné zásady postupů směřujících ke stabilizaci sesuvů / Nešvara, Petr, Sekyra, Zdeněk -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 28-29, příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Obecné zásady tvorby etických kodexů a jejich aplikace v geoetice / Němcová, Lidmila -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací -- s. 11, G 8
Zdroj: ČGS (UNM)
Obecný model mimoslojových otřesů / Hofrichter, Pavel -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 3 (2000), s. 27-30
Zdroj: ČGS (UNM)