Browse
from 

Ocean floor basalt, not continental gabbro: a reinterpretation of the Hoher Bogen amphibolites, Teplá-Barrandian, Bohemian massif / Pfeiffer, T., Propach, G. -- In: Geologische Rundschau -- ISSN 0016-7835 -- Vol. 87, no. 3 (1998), p. 303-313
Zdroj: ČGS (UNM)
Oceanic crust in the Western Carpathians orogen? Discussion / Ivan, Peter -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 40, no. 2 (1989), p. 245-253
Zdroj: ČGS (UNM)
Oceanic Crust relics in the continental lithosphere of Czechoslovakia / Weiss, Jaroslav -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 21 (1992), s. 89-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Oceanic fish otoliths across Oligo-Miocene boundary in Europe. In Search of the Paleogene/Neogene Boundary. Part 3 - The Global Stratotype Section and Point the GSSP for the base of the Neogene (The Paleogene/Neogene Boundary) / Brzobohatý, Rostislav, Nolf, Dirk -- In: Giornale di Geologia. Serie 3 -- ISSN 0017-0291 -- Vol. 58, no. 1-2 (1996), p. 165-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Oceanizácia kontinentálnej kory v kontexte teórie tektoniky litosferických platní / Hovorka, Dušan -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 4 (1990), s. 377-386
Zdroj: ČGS (UNM)
Oceanization of the continental crust from the aspects of plate tectonics
The Oceans in the Earth System : International Conference 2007 and 97th Annual Meeting of the Geologische Vereinigung e.V. (GV) (Variant.)
Oceánské dno třetího typu / Fediuk, František, 1929- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 5 (1988), s. 152
Zdroj: ČGS (UNM)
Oceánské pestré vrstvy (turonconiak) v profilu Rio Fardes, Střední Subbetic, jižní Španělsko
Oceánské zeolitové kaly / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Zeolity - ekologická surovina: sborník přednášek -- s. 33
Zdroj: ČGS (UNM)
Oceánské zeolitové kaly / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Pracovní setkání zeolity - ekologická surovina -- s. [1]
Zdroj: ČGS (UNM)
Ocellar Mafic Rocks of 1-Type and A-Type Plutonic Series (Adamello, Brittany, Central Bohemian Pluton) / Ledvinková, Vlasta, Palivcová, Marie, Waldhausrová, Jarmila -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Vol. 139, no. 1 (1996), p. 71-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Ocellar Mafic Rocks of I-Type and A-Type Plutonic Series (Adamello, Brittany, Central Bohemian Pluton) / Ledvinková, V., Palivcová, M., Waldhausrová, Jarmila -- In: Geologische Bundesanstalt. Jahrbuch -- Roč. 139, č. 1 (1996), s. 71-91
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ocelli-führende mafische Gesteine aus plutonischen Serien vom I- und A-Typus (Adamello, Bretagne, Zentralböhmischer Pluton)
Ocelli in mafic rocks of granitic complexes / Ledvinková, V., Palivcová, M., Waldhausrová, Jarmila -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 22, - (1995), s. 149-186
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ocenění a perspektivy ložisek nerostných surovin ve východní polovině Krušných hor / Chrt, Jiří, Malásek, František -- In: Sborník přednášek XXVI. konference ČSMG -- s. 99-108
Zdroj: ČGS (UNM)
Ocenění pro ženu a muže roku ČGÚ za rok 1995 uděleno / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 71, č. 3 (1996), s. 208
Zdroj: ČGS (UNM)
Ocenění výhod z ochrany životního prostředí v regionu Mokrsko potenciálně dotčeného povrchovou těžbou a úpravou zlata / Rozsypalová, Zora -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 21-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Ocenění vzniku ultrazvukové emise na zatěžovaných horninách / Lokajíček, Tomáš, Rudajev, Vladimír, Veverka, Ján -- In: Acta Montana. Rada A, B -- Roč. 1, 1/133/ (2004), s. 103-110
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ocenění zásob Ag v Jihlavském rudním revíru / Zajíček, Petr -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 28, č. 2 (1983), s. 197-207
Zdroj: ČGS (UNM)