Browse
from 

Ochtiná Aragonite Cave (Western Carpathians, Slovakia): Morphology, mineralogy of the fill and genesis / Bella, P., Bosák, Pavel, Cílek, Václav, Ford, D. C., Hercman, H., Kadlec, Jaroslav, Osborne, A., Pruner, Petr -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 53, č. 6 (2002), s. 399-410
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ochtiná Aragonite Cave (Western Carpathians, Slovakia): morphology, mineralogy of the fill and genesis / Bella, Pavel, Bosák, Pavel, 1951-, Cílek, Václav, jr., Ford, Derek C., Hercman, Helena, Kadlec, Jaroslav, Osborne, Armstrong, Pruner, Petr -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 53, č. 6 (2002), s. 399-410
Zdroj: ČGS (UNM)
Ochtinská aragonitová jeskyně v slovenském, evropském a světovém kontextu / Cílek, Václav, Schmelzová, R. -- In: Slovenský kras (Acta carsologica Slovaca).Zborník Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva a Správy slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši vydaný pro príležitosti 50. výročia objavenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne -- s. 89-98
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ochtinská aragonitová jeskyně v slovenském, evropském a světovém kontextu / Cílek, Václav, 1955-, Schmelzová, Radka -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 42 (2004), s. 89-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Octahedral and tetrahedral sheets in micas : A review of refined structures / Chmielová, Marta, Krajíček, J., Rieder, Milan, Weiss, Zdeněk -- In: Scientific Programme of the 5th Meeting of the European Clay Groups - Abstracts -- s. 177
Zdroj: ČGS (UNM)
Octocoral encrusters of rock substrates in the Upper Creta ceous of Bohemia / Nekvasilová, Olga, Žítt, Jiří -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 38, - (1993), s. 71-78
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Octocoral encrusters of rock substrates in the Upper Cretaceous of Bohemia / Nekvasilová, Olga, Žítt, Jiří -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 38, no. 1-2 (1993), s. 71-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Ocurrence and Genesis of the Calcrete in the Orlice Basin (Permocarboniferous) / Leichmann, Jaromír, Stárková, Marcela -- In: 11th Coal Geology Conference, Volume of Abstracts -- 59
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Očakávaný vývoj výrobných nákladov dobývania zásob OPCO / Marušin, Ján -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 7 (1990), s. 313-316
Zdroj: ČGS (UNM)
Očekávaná seismicita severní části moravsko-slezské oblasti / Boráňová, Petra, Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír, Müller, Karel, Procházková, Zuzana -- In: Postavení seismologie a inženýrské geofyziky v geologických průzkumech. /Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- s. 208-213
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Očekávaný technický vývoj povrchové těžby rudných a nerudních surovin do r. 2000 / Smetánka, Jiří -- In: Rudy -- Roč. 31, č. 5 (1983), s. 135-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Očekávaný trend spotřeby nerostných surovin do roku 2000 / Květoň, Petr -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 10 (1988), s. 311
Zdroj: ČGS (UNM)
Očekávaný vývoj výrobných nákladov dobývania velmi mocných uholných slojov v OKR / Marušin, Ján -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 6 (1990)
Zdroj: ČGS (UNM)
Očerk geomorfologičeskogo razvitija v oblasti izučenija fosil'noj fauny - mestoroždenije Ladmovc
Oči geologovy / Mikuláš, Radek -- In: Lidové noviny -- Roč. 27, - (2014), s. 23-23
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Očima geologa / Cílek, Václav -- In: Letňany. Kniha o Praze 18 -- ISBN 80-86098-31-1 -- s. 15-21
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Od elektronického podpisu ke Geo-Governmentu / René, Miloš -- In: Geoinformace -- č. 1 (2004), s. 8-9
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Od Kjóta ke Kodani a dál / Moldan, Bedřich, 1935- -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 65, č. 2 (2010), s. 28-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Od klu ke Gisům (3. část). Jak historie formovala základy současných geoinformačních technologií / René, Miloš -- In: Geoinformace -- Roč. 5, č. 1 (2006)
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Od olistostrom a tilloidů k perivulkanickým zemětřesným diamiktním psefitům v barrandienském neoproterozoiku / Fediuk, František, 1929- -- In: Zpravodaj České geologické společnosti -- ISSN 1801-3163 -- Č. 9 (2009), s. 22-23
Zdroj: ČGS (UNM)