Browse
from 

Odhad geochemické reaktivity horninového prostředí / Dubánek, Václav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 3 (1987), s. 137-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Odhad hodnoty ložiska ropy, zemního plynu / Bernátková, Dana, Havlásek, Jaromír -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 38, č. 1 (1993), s. 23-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené z hlavních rudních pásem kutnohorského revíru / Holub, Milan -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 14 (2010), s. 1-26
Zdroj: ČGS (UNM)
Odhad množství stříbra obsaženého v rudě vytěžené ze staročeského pásma / Holub, Milan -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 11 (2009), s. 30-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Odhad objemu a množství znečištěných se dimentů v českém úseku Labe
Odhad parametrů hydrogeologického kolek toru v stacionárním stavu použitím inverzního modelování
Odhad potenciální vydatnosti zdrojů podzemních vod v okresech České republiky / Hofírková, Sylvie -- In: Zpr. Geogr. Úst. ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 28, č. 3 (1991), s. 59-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Odhadování pravděpodobností překročení vysokých úrovní pomocí metody bodového procesu s aplikacemi pro srážkové a průtokové řady na severní Moravě
Odhalení tajemství Venuše : Výsledky Magellanovy mise / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 1 (1994), s. 19-24
Zdroj: ČGS (UNM)
ODIS VTEI pro uhelný průmysl - 30 let úspěšné práce pro rozvoj vědy a techniky v odvětví uhelného průmyslu / Břusková, Pavla, Němcová, Aurélie -- In: Uhlí -- Roč. 38, č. 6 (1990), s. 278-282
Zdroj: ČGS (UNM)
The Odivelas Limestone: evidence for a Middle Devonian reef system in western Ossa-Morena Zone (Portugal) / Fonseca, P. E., Galle, Arnošt, Hladil, Jindřich, Koptíková, Leona, Machado, G., Rocha, F. T. -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 60, č. 2 (2009), s. 121-137
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
The Odivelas Limestone: evidence for a Middle Devonian reef system in western Ossa-Morena Zone (Portugal) / Fonseca, Paulo E., Galle, Arnošt, Hladil, Jindřich, 1953-, Koptíková, Leona, 1980-, Machado, Gil, Rocha, Fernando T. -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 60, no. 2 (2009), p. 121-137
Zdroj: ČGS (UNM)
The Odivelas Limestone: evidence for a Middle Devonian reef system in western Ossa-Morena Zone (Portugal) / Fonseca, Paulo E., Galle, Arnošt, Hladil, Jindřich, Koptíková, Leona, Machado, Gil, Rocha, Fernando T. -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 60, č. 2 (2009), 17
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Odkaliště Ida - náprava škod předchozí hornické činnosti / Kokeš, Jiří -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 91, č. 11 (2012), s. 652-653
Zdroj: ČGS (UNM)
Odkaliště RD Horní Benešov ve světle Směrnice EU o nakládání s odpadem z těžëbního porůmyslu / Mašek, Dalibor, Rambousek, Petr -- In: Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM s referáty z konference -- ISBN 978-80-2075-733-8 -- 10
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Odkaliště závodu RD Horní Benešov 17 let po ukončení novodobé těžby rud / Rambousek, Petr, Řepka, Vlastimil -- In: Hornická činnost a její následky v hornobenešovském a hornoměstském revíru. Sborník abstrakt a CD-ROM s referáty z konference -- ISBN 978-80-2075-733-8 -- 10
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Odkaz Oldřicha Pacáka pro poznání českých mladopaleozoických vulkanitů / Fediuk, František, 1929- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 201-203
Zdroj: ČGS (UNM)
Odkial pochádzajú exotické klastické pyropo-almandínové granáty v jurských sedimentoch pieninského bradlového pásma a tatrika?
Odkrytí štoly Einigkeiter Tagstrecke v Jáchymově na podzim roku 2009 / Bufka, Aleš, Přibil, Martin -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Rozpravy z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 40 (215), s. 52-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Odkrytý křídový útes v Plaňanech u Kolína (česká křídová pánev) (13-32 Kolín) / Vlačiha, Vlastislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 138-140
Zdroj: ČGS (UNM)