Browse
from 

Opredelenije vozrasta retrogradnogo metamorfizma v zapadnych Karpatach K-Ar metodom po muskovitam / Arakeljanc, Maina Martirosovna, Cambel, Bohuslav, 1919-, Korikovskij, Sergej Petrovič, Krasivskaja, Irina Sergejevna -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vyp. 37, no. 3 (1986), s. 375-385
Zdroj: ČGS (UNM)
Opredelenije železa i titana v kvarcevom peske posle razloženija parami kislot
Opsimasaphus kielanae sp.n. (Trilobita) from the Upper Ordovician of the Barrandian area, Czechoslovakia / Pek, Ilja, Prokop, Rudolf J. -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 35, č. 4 (1990), s. 421-424
Zdroj: ČGS (UNM)
Opsimasaphus kielanae sp.n [Trilobita] ze svrchního ordoviku Barrandienu, Československo
Optical and FTIR microscopy of vitrinite from Galanderud coal / Kotlík, J., Machovič, V., Novotná, M., Sýkorová, Ivana -- In: Proceedings of ICCS 97 -- s. 55-58
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Optical and infrared microscopy of North-Bohemian brown coal / Machovič, Vladimír, Novotná, M., Pavlíková, Helena, Sýkorová, Ivana -- In: Proceedings of International Conference on Coalbed Methane and Coal Geology -- s. 33-34
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Optical and scanning electron microscopy of concrete deteriorating minerals of these methods to crisis management. / Gregerová, Miroslava, Všianský, Dalibor -- In: 11th Euroseminar on Microscopy Applied to Building Materials, Porto, 5-9. 6.2007 - CD ROM, -- 11
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Optical anisotropy of coal from the Ruda syncline area in the upper Silesian Coal Basin (USCB) and its relation to tectonic setting / Morga, Rafal, Probierz, Krystian -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 74, no. 2 (1999), p. 159-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Optical properties and climate forcing of Icelandic dust / Arnalds, O., Chadimová, Leona, Dagsson-Waldhauserova, P., Gritsevich, M., Hakala, T., Hladil, Jindřich, Navrátil, Tomáš, Olafsson, H., Peltoniemi, J., Skála, Roman -- In: Geophysical Research Abstracts -- ISBN 1029-7006 -- Roč. 16, - (2014), s. 8640-8640
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Optical properties of moldavites / Navrátil, K., Pačesová, S., Schmidt, E., Závětová, Milena -- In: 2nd International Conference on Natural Glasses, Prague, September 21-25, 1987 -- s. 347-354
Zdroj: ČGS (UNM)
Optical properties of organic matter in Devonian and Lower Carboniferous black shales in the northern Drahany Upland / Franců, Eva -- In: Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu -- ISSN 1210-3527 -- Roč. 75, č. 2 (2000), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Optical properties of organic matter in Devonian and Lower Carboniferous black shales in the northern Drahany Upland / Franců, Eva -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 75, no. 2 (2000), p. 115-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Optical Sensors for indication and Watching of Some Geomechanical Manifestations of Rock Massif during Underground Mining of Deposits
Optical, Structural and Thermal Characterization of Meta-Anthracite from Zemplinicum West Carpathians / Franců, Juraj, 1957-, Horváth, Ivan, Milička, Ján, Toman, Boris -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 42, no. 1 (1991), s. 53-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Optically anomalous spessartine and grossular from Chvaletice (east Bohemia) / Povondra, Pavel, 1924-, Žák, Lubor, 1925- -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Vol. 29, no. 3 (1984), p. 279-286, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Optická čidla pro indikaci a sledování některých geomechanických projevů horského masivu při hlubinném dobývání / Bukovanský, Stanislav, Tománek, Pavel -- In: Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 2 - Aplikovaná fyzika -- s. 24
Zdroj: ČGS (UNM)
Optická fluorescenční mikroskopie pro laboratorní studium stavby geomateriálů a stavebních hmot / Ščučka, Jiří -- In: Aplikovaná optika a mikroskopie 2007 -- S. 39-44
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Optické vlastnosti organické hmoty v devonu a spodním karbonu konického paleozoika
Opticky anomální spessartin a grosulár z Chvaletic (východní Čechy)
Optimal length of stressed bolts / Malík, Josef -- In: Ankerausbau im Bergbau -- ISBN 3-86073-921-2 -- s. 579-595
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG