Browse
from 

Organic-walled microplankton from the Upper Devonian of the Albergaria-a-Velha black shales (W Portugal) and its paleobiogeographical implications: preliminary results / Chaminé, Helder I., Fonseca, Paulo E., Machado, Gil M., Rocha, Fernando T., Vavrdová, Milada -- In: Terra nostra -- ISSN 0946-8978 -- Vol. 2 (2008), p. 176
Zdroj: ČGS (UNM)
Organically modified clays and their stability in an aqueous aerobic environment / Hoffmann, Jaromír, 1945-, Julinová, Markéta, 1978-, Kalendová, Andrea -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 151 (2005), p. 57
Zdroj: ČGS (UNM)
Organically modified clays as potential stabilising agents for PVC films / Hoffmann, Jaromír, 1945-, Julinová, Markéta, 1978-, Kalendová, Andrea -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 151 (2005), p. 58
Zdroj: ČGS (UNM)
Organická geochemie a petrografie nezrudněných a Mo-Ni-PGE mineralizovaných mořských černých břidlic spodnokambrické formace Niutitang (jižní Čína)
Organická hmota dispergovaná v horninách - objektivní charakterizace, souvislosti s přírodními ději a antropogenní činností
Organická hmota v bazálnej časti krížňanského a chočského príkrovu Velkej Fatry / Bujnovský, Alfonz, Molák, Bohumil -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 165-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Organická kontaminace půd vojenských hraničních pásem / Boháček, Zbyněk, Borkovcová, Ivana, Strnad, Mojmír, Toul, Jan -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 64-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Organické minerály. Nejistý původ a nejisté příbuzenské vztahy / Mrázek, Zdeněk, Stejskal, Michal -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 72, č. 9 (1993), s. 496-498
Zdroj: ČGS (UNM)
Organické odpady a průmyslové technologie jejich koprocesingu s uhlím / Buchtele, Jaroslav, Kříž, Vlastimil -- In: Acta Montanistica Slovaca -- ISSN 1335-1788 -- Roč. 10, 1 /mim.č./ (2005), s. 67-71
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín) / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Organické sedimenty na listu Olomouc (24-22 Olomouc) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 62-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Organické sedimenty na listu Olomouc / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2001), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy : (13-44 Hlinsko, 14-33 Polička, 23-22 Žďár nad Sázavou, 23-24 Polná, 24-11 Nové Město na Moravě, 24-13 Bystřice p. Pernštejnem) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 50-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Organické sedimenty v CHKO Žďárské vrchy / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2004), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Organické sloučeniny v odvalech černouhelných dolů studované GC/MS a Py-GC/MS / Fojtíková, M., Havelcová, Martina, Klika, Z., Sýkorová, Ivana, Trejtnarová, Hana -- In: Documenta Geonica 2009. 2 -- S. 35-37
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Organické zbytky v krystaliniku silezika a východního lugika (problém stáří metamorfovaných sedimentů) / Harazim, Slavibor, Pacltová, Blanka, 1928-, Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VI -- s. 224-247
Zdroj: ČGS (UNM)
Organics and mineral deposits - new results from the IGCP 357 / Pašava, Jan -- In: 30th International Geological Congress, Beijing, China, 4-14 August 1996: abstracts - Volume 1 -- s. 402
Zdroj: ČGS (UNM)
Organics in Major Environmental Issues / Pašava, Jan -- In: Proceedings of the IGCP 429 Inaugural Meeting, Special Publication -- ISBN 80-7075-343-9
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Organisation Internationale de Paléobotanique, IV éme Conference, Paris. Résumés des Communications. Abstracts (Variant.)