Browse
from 

Organic-walled microbiota from the greywackes and other siliciclastic sediments of the Barrandian Neoproterozoic (Bohemian Massif, Czech Republic) / Konzalová, Magda -- In: Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague -- Roč. 75, č. 3 (2000), s. 319-337
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Organic-walled microbiota from the greywackes and other siliciclastic sediments of the Barrandian Neoproterozoic (Bohemian Massif, Czech Republic) / Konzalová, Magda -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 75, no. 3 (2000), p. 319-337
Zdroj: ČGS (UNM)
Organic-walled microfossils (Chitinozoa and Acritarcha) from Praha-Červený vrch Hill (Šárka Formation, Middle Ordovician, Prague Basin) / Fatka, Oldřich, 1957- -- In: Bulletin of geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Vol. 78, no. 2 (2003), p. 119-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Organic-walled microfossils (Chitinozoa and Acritarcha) from the Praha - Červený vrch (Šárka Formation, Middle Ordovician, Prague Basin). / Fatka, Oldřich -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 78, č. 2 (2003), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Organic-walled microfossils from the coastal deposits from Velim (Central Bohemia, Early Turonian) / Svobodová, Marcela -- In: Abstract Volume. 5th International Cretaceous Symposium and Second Workshop on Inoceramids -- s. 161
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Organic-walled Microfossils Incertae Sedis from the Ordovician of the Argentine Precordillera and Bohemia / Heuse, Thomas, Kraft, Petr, Lehnert, Oliver -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Vol. 40, no. 3-4 (1996), p. 425-439
Zdroj: ČGS (UNM)
Organic walled microfossils of the Barrandian area: a review / Fatka, Oldřich, 1957- -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 44, no. 1-2 (1999), p. 31-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Organic-walled microplankton from the Upper Devonian Albergaria-a-velha black shales (W Portugal) and its paleobiogeographical implications / Chaminé, H. I., Fonseca, P. E., Machado, G. M., Rocha, F. T., Vavrdová, Milada -- In: Terra Nostra -- ISBN 0946-8978 -- Roč. 2008, č. 2 (2008), s. 176-176
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Organic-walled microplankton from the Upper Devonian of the Albergaria-a-Velha black shales (W Portugal) and its paleobiogeographical implications: preliminary results / Chaminé, Helder I., Fonseca, Paulo E., Machado, Gil M., Rocha, Fernando T., Vavrdová, Milada -- In: Terra nostra -- ISSN 0946-8978 -- Vol. 2 (2008), p. 176
Zdroj: ČGS (UNM)
Organically modified clays and their stability in an aqueous aerobic environment / Hoffmann, Jaromír, 1945-, Julinová, Markéta, 1978-, Kalendová, Andrea -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 151 (2005), p. 57
Zdroj: ČGS (UNM)
Organically modified clays as potential stabilising agents for PVC films / Hoffmann, Jaromír, 1945-, Julinová, Markéta, 1978-, Kalendová, Andrea -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 151 (2005), p. 58
Zdroj: ČGS (UNM)
Organická geochemie a petrografie nezrudněných a Mo-Ni-PGE mineralizovaných mořských černých břidlic spodnokambrické formace Niutitang (jižní Čína)
Organická hmota dispergovaná v horninách - objektivní charakterizace, souvislosti s přírodními ději a antropogenní činností
Organická hmota v bazálnej časti krížňanského a chočského príkrovu Velkej Fatry / Bujnovský, Alfonz, Molák, Bohumil -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 165-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Organická kontaminace půd vojenských hraničních pásem / Boháček, Zbyněk, Borkovcová, Ivana, Strnad, Mojmír, Toul, Jan -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 64-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Organické minerály. Nejistý původ a nejisté příbuzenské vztahy / Mrázek, Zdeněk, Stejskal, Michal -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 72, č. 9 (1993), s. 496-498
Zdroj: ČGS (UNM)
Organické odpady a průmyslové technologie jejich koprocesingu s uhlím / Buchtele, Jaroslav, Kříž, Vlastimil -- In: Acta Montanistica Slovaca -- ISSN 1335-1788 -- Roč. 10, 1 /mim.č./ (2005), s. 67-71
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín (01-44 Vejprty, 01-42 Načetín) / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 13-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Organické sedimenty na listech Hora Svatého Šebestiána a Načetín / Břízová, Eva, Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Organické sedimenty na listu Olomouc (24-22 Olomouc) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 62-63
Zdroj: ČGS (UNM)