Browse
from 

Overview of mineralogy of bentonites: genesis, physicochemical properties, industrial uses, and world production / Přikryl, Richard (2006) -- In: Expansive soils. Recent advances in characterization and treatment -- ISBN 0-415-39681-6
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Overview of moldavite-bearing clastic sediments in Moravia, Czech Republic
An overview of occurrence and evolution of acid mine drainage in the Slovak Republic / Kušnierová, Maria, Luptáková, Alena, Šlesárová, Andrea, Zeman, Josef -- In: 22nd Annual International Conference on Contaminated Soils, Sediments and Water 2006 -- ISBN 978-1-60423-951-5 -- 9
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
An overview of recent seismic refraction experiments in Central Europe / Brückl, E., Grad, M., Guterch, A., Hegedüs, E., Keller, G. R., Špičák, Aleš, Thybo, H. -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Roč. 47, č. 3 (2003), s. 651-657
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
An overview of recent seismic refraction experiments in Central Europe / Brückl, Ewald, Grad, Marek, Guterch, Aleksander, Hegedüs, E., Keller, G. Randy, Špičák, Aleš, Thybo, Hans -- In: Studia geophysica et geodaetica -- ISSN 0039-3169 -- Vol. 47, no. 3 (2003), p. 651-657
Zdroj: ČGS (UNM)
An overview of the anuran fossil record / Roček, Zbyněk, Sanchiz, B. -- In: The Biology of Xenopus -- s. 317-328
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
An overview of the Czech hydrogeology
An overview of the distribution of hydrothermal veins and uranium mineralisation in Příbram uranium deposit
Overview of the Early Miocene conifer macrofossils from the Most Basin, Czech Republic / Sakala, Jakub, Teodoridis, Vasilis -- In: Terra nostra -- ISSN 0946-8978 -- Vol. 2 (2008), p. 243
Zdroj: ČGS (UNM)
Overview of the geology and Tectonics of UHPM / Coleman, Robert G., Wang, Xiaomin -- In: Ultrahigh Pressure Metamorphism -- ISBN 0-521-43214-6 -- s. 1-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Overview of the MAGIC model applications in 1985-2000 / Krám, Pavel -- In: Chapman Conference State of the Art in Hillslope Hydrology -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Overview of the MAGIC model applications in 1985-2000 / Bishop, Kevin, Krám, Pavel -- In: Detecting Environmental Change -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
An overview of the Silurian System of Central Europe / Kříž, Jiří, Maletz, Jörg, Paris, Florentin, Schönlaub, Hans-Peter, Verniers, Jacques, Wrona, Ryszard, Žigaité, Živilé -- In: Acta Palaeontologica Sinica -- ISSN 0001-6616 -- Roč. 46, č. Červen (2007), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Overview of the stratigraphy and initial quantitative biogeographical results from the Devonian of the Albergaria-a-Velha Unit (Ossa-Morena Zone, W. Portugal) / Chaminé, H., Fonseca, P. E., Machado, G., Tavares Rocha, F., Vavrdová, Milada -- In: Acta Musei Nationalis Pragae -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 64, 2-4 (2008), s. 109-113
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Overview of the stratigraphy and initial quantitative biogeographical results from the Devonian of the Albergaria-a-Velha Unit (Ossa-Morena Zone, W Portugal) / Chaminé, Helder, Fonseca, Paulo Emanuel, Machado, Gil, Rocha, Francisco Tavares, Vavrdová, Milada -- In: Sborník Národního muzea v Praze. Řada B, Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Vol. 64, no. 2-4 (2008), p. 109-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověřené základy a předpoklady exogenní (impaktové) a endogenní (kryptovulkanické, kryptoexplozivní) hypotézy vzniku astroblémů a tektitů a jejich platnost
Ověření funkce tak zvaných licích pánviček z Roztok u Prahy a okolí Kadaně / Ondráčková, L., Profantová, Naďa, Šrein, Vladimír, Šreinová, B., Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 252-253
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Ověření funkce tak zvaných licích pánviček z Roztok u Prahy a okolí Kadaně / Ondráčková, Lenka, Profantová, Naďa, Šrein, Vladimír, Šťastný, Martin -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 6 (1998), s. 252
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověření geochemické anomálie (radioaktivní a kovové prvky) v okolí říčky Slatinky zhruba mezi obcemi Slatinice, Lutín a Luběnice / Gnojek, Ivan, Hanák, Jaromír, 1947-, Kašparec, Ivan, Ondra, Pavel -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 37-38, příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Ověření geomechanických parametrů navrhované metody komora - pilíř v podmínkách mostecké části severočeské uhelné pánve matematickým modelováním / Grygárek, J., Rakowski, Zikmund -- In: Nové směry v hlubinném dobývání mocných hnědouhelných slojí. Sborník přednášek -- s. 72-79
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG