Browse
from 

Oxygen isotope study of the highly fractionated Podlesí granite system, Krušné hory Mts., Czech Republic / Breiter, Karel, Pudilová, Marta, Žák, Karel -- In: Bulletin of Geosciences -- ISSN 1214-1119 -- Roč. 80, č. 2 (2005), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Oxygen resistivity of 2-D composites based on E-glass and siloxane / Balík, Karel, Černý, Martin, Kolář, František, Křena, J. -- In: Proceedings of CMSE/1 -- s. 23-26
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Oxykaersutite from the Vlčí hora Hill near Černošín, West Bohemia: comparison with kaersutitic hornblends of the Bohemian Massif
Oxykaersutity z Vlčí hory u Černošína v západních Čechách ve srovnání s kaersutitickými amfiboly Českého masívu / Ulrych, Jaromír, 1943- -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda -- ISSN 0232-738X -- Č. 61 (1987), s. 1-46, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Oysters attached to gastropod shells Rudoltice, eastern Bohemia (Miocene, Lower Badenian) / Hladilová, Šárka, 1953-, Pek, Ilja -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 73, no. 2 (1998), p. 137-142
Zdroj: ČGS (UNM)
Ozdravení acidifikovaných povrchových vod v Evropě
Označování a vývoj uhelných slojí / Dopita, Miloslav -- In: Geologie české části hornoslezské pánve. Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100 000 -- ISBN 80-7212-011-5 -- s. 126-132
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Ozone deposition to a coniferous and deciduous forest in the Czech Republic / Chroust, Petr, Zapletal, Miloš, 1958- -- In: Acid rain - deposition to recovery -- ISBN 978-1-4020-5884-4 -- s. 187-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Ozone hole. Between Scylla and Charybdis
Ozónová díra : mezi Skyllou a Charybdou / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- č. 1 (1994), s. 37-43
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Ozónová díra. Mezi Skyllou a Charybdou / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 1 (1994), s. 37-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993 / Holub, Karel, Šťastná, E., Trybová, M. -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 11 (1994), s. 430-435
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Oživení seizmické aktivity v širším okolí Opavy v roce 1993 / Holub, Karel, Štastná, Edita, Trybová, Markéta -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 1, č. 11 (1994), s. 430-435
Zdroj: ČGS (UNM)
P- and S- wave anisotropy in the lithospheric mantle beneath the Tibetian Plateau and Variscan Belt of Central Europe / Babuška, Vladislav, Plomerová, Jaroslava -- In: 30th International Geological Congress. Abstract Book -- s. 153
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GFÚ
P- and S-wave anisotropy in the lithospheric mantle beneath the Tibetan plateau and Variscan belt of Central Europe / Babuška, Vladislav, Plomerová, Jaroslava, Šílený, Jan, Špaček, Karel -- In: 30th International Geological Congress, Beijing, China, 4-14 August 1996: abstracts - Volume 1 -- s. 153
Zdroj: ČGS (UNM)
The P. acuminatus Biozone in the Silurian of Barrancos Region (Ossa Morena Zone, South Portugal) / Gutiérrez-Marco, Juan-Carlos, Oliveira, J. T., Picarra, J. M., Štorch, Petr -- In: Berichte der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 1017-8880 -- Vol. 30 (1994), p. 148
Zdroj: ČGS (UNM)
P-rich muscovite granites - latest product of two-mica granites fractionation in the South Bohemian Pluton / Breiter, Karel, 1956- -- In: Genetic significance of phosphorus in fractionated granites - Excursion guide -- ISBN 80-7075-273-4 -- s. 107-122
Zdroj: ČGS (UNM)
P-T and fluid evolution of barren and lithium pegmatites from Vlastějovice, Bohemian Massif, Czech Republic / Ackerman, Lukáš, Pudilová, Marta, Zachariáš, Jiří -- In: International journal of Earth sciences (Geologische Rundschau) -- ISSN 1437-3254 -- Vol. 96, no. 4 (2007), p. 623-638
Zdroj: ČGS (UNM)
P-T conditions and an extent of the first Alpine deformation event recorded in the Vepor Unit, West Carpathians / Faryad, Shah Wali, Jeřábek, Petr, Lexa, Ondrej, Schulmann, Karel, 1958-, Tajčmanová, Lucie -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 19 (2005), p. 59
Zdroj: ČGS (UNM)
P-T conditions, fluid inclusions and O, C, S isotope characteristics of gold-bearing mineralizations within the Central Bohemian Metallogenic Zone / Litochleb, J., Morávek, P., Pertold, Z., Pudilová, Marta, Váňa, T., Zachariáš, J., Žák, Karel -- In: Acta Universitatis Carolinae, Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 41(1997), č. 36954 (2000), 11
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)