Browse
from 

Přínos paleozoologie k poznání vývoje krajiny / Ložek, Vojen -- In: Sborník prací - Geografický ústav Československé akademie věd -- Roč. 23 (1989), s. 55-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Přínos prostorového seizmického měření v prospekci uhlovodíků / Berka, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 13, č. 2 (2006), s. 8-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Přínos průzkumných prací 7. pl. pro hodnocení ropoplynonosnosti beskydské oblasti / Strakoš, Zdeněk -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 111-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Přínos registrace stávajících systémů NAVSTAR a GLONASS ke zvýšení přesnosti určování polohy / Grácová, Milada, Mantlík, František, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Zborník referátov z odbornej konferencie s mezinárodou účasťou "GPS+GLONASS+GALILEO: nové obzory geodézie" -- s. 43-49
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Přínos sedimentární petrologie a sedimentologie k novým metodám geologického průzkumu / Eliáš, Mojmír, 1932- -- In: Mineralogie a petrografie, jejich úloha v geologických vědách, celospolečenský význam z hlediska závěru XVI. sjezdu KSČ -- s. 59-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Přínos vrtu Velké Pavlovice-2 k poznání tektogeneze ždánické jednotky (34-21 Hustopeče) / Bubík, Miroslav, Hamršmíd, Bohumil, Novák, Zdeněk, Pálenský, Peter, Stráník, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 124-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Přínos výzkumu nivních sedimentů Litavky k poznání osídlení Příbramska ve 13. století / Žák, Karel -- In: Podbrdsko -- S. 23-33
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Přínos zkušeností sběratelů vltavínů pro poznání problematiky vltavínů / Pátek, Zdeněk -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 41 (2003), s. 63-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Přínosy státního úkolu technického rozvoje výzkum stabilitních problémů otvírky uhelných lomů při úpatí Krušných hor / Rozsypal, Alexandr, 1945- -- In: Uhlí -- Roč. 35, č. 6 (1987), s. 281-283
Zdroj: ČGS (UNM)
Případ váhavého antarktického ledovce. Ledovce rostou a ubývají. I bez vlivu globálního oteplení jde o rozsáhlé změny klimatického systému / Cílek, Václav -- In: MF Dnes -- Roč. 13, - (2002), s. C6
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Případ váhavého ledovce : antarktický ledovec se dal českou cestou: razantně vpřed, úkrok stranou, váhání, recese a nejistý nástup / Cílek, Václav, jr. -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 81, č. 10 (2002), s. 566-567
Zdroj: ČGS (UNM)
Případ váhavého ledovce. Antarktický ledovec se dal českou cestou: razantně vpřed, úkrok stranou, váhání, recese a nejistý nástup / Cílek, Václav -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- 81 (132), s. 566-567
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Případová studie: Katastrofální povodně v červenci 1997 / Kirchner, Karel, Munzar, Jan -- In: Ochrana přírody a krajiny v České republice : vybrané aktuální problémy a možnosti jejich řešení. 2 -- S. 206-212
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Připomínky k nomenklatuře a klasifikaci metamorfovaných hornin / Kopečný, Václav -- In: Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Geographica-Geologica -- Roč. 83, č. 24 (1985), s. 73-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Příprava a prášková data MHTeTeO6 telluranů, kde M=Na, K a Rb
Příprava a realizace terénního průzkumu historických kamenných konstrukcí / Gregerová, Miroslava, Pospíšil, Pavel -- In: Kámen -- ISSN 1210-9452 -- Roč. 10, č. 3 (2004), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Příprava a vlastnosti mezofáze ze vzorků černouhelné smoly / Plevová, Eva, Šugárková, Věra, Vaculíková, Lenka -- In: Chemické listy -- Roč. 100, č. 8 (2006), s. 682-682
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příprava geochemických vzorků s ohledem na stanovení molybdenu / Sponar, Jan -- In: Sborník GPO -- Č. 30 (1985), s. 43-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Příprava hornického muzea v mědirudné oblasti v Allihies v Irsku / Majer, Jiří, 1922- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 2 (2007), s. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Příprava hydrogeologických podkladů pro samočinný počítač / Loupanec, Milan -- In: V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970 -- s. 22-37
Zdroj: ČGS (UNM)