Browse
from 

Přírodní skla / Jedlička, Jaromír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 99-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Přírodní skla jako etalon stability látek pro ekologické uložení radioaktivních odpadů / Borovec, Zdeněk, Bouška, Vladimír -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 37, č. 1 (1992), s. 71-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Přírodní stav rostlinných společenstev. Současný stav krajiny. Kostra a územní systém ekologické stability krajiny. (Soubor 3 mapek s legendami) / Lacina, Jan -- In: Zeměpis Čech, Moravy, Slezska. Zeměpis pro ZŠ -- ISBN 80-04-26320-6 -- s. 45, 46, 113
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Přírodní superkatastrofy globálního rozsahu; jsme na ně připraveni ? / Kukal, Zdeněk -- In: Současnost a budoucnost krizového řízení -- ISBN 80-239-3503-8 -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 155-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Přírodní tepelný potenciál v Podkrušnohoří / Blažková, Miroslava, 1945- -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 9
Zdroj: ČGS (UNM)
Přírodní uhličitany uranylu, UO2CO3.n H2O: rutherfordin (0,2 n 0), blatonit (n=1) a joliotit (n 2) / Čejka, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 7 (1999), s. 54-63
Zdroj: ČGS (UNM)
Přírodní uhlíkaté "sorbenty", fulvokyseliny a polycyklické aromatické uhlovodíky - vzájemné vztahy, absorpce a molekulární modelování
Přírodní uhlovodíky v Antarktidě / Ďurica, Petr -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 5 (1988), s. 152-153
Zdroj: ČGS (UNM)
Přírodní výskyt rombického vodnatého octanu vápenatého na hořící haldě u Kladna
Přírodní výskyty fullerenů / Skála, Roman -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 2 (1994), s. 130-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Přírodní zajímavosti Kimberley / Michálek, Bedřich -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 9 (2008), s. 21-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Přírodní zeolit - surovina vhodná pro technologie tepelného zpracování / Šamajová, Eva, Žižka, T. -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 123-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Přírodní zeolity a jejich vlastnosti, významné pro ekologické aplikace / Jiránek, Jiří -- In: Pracovní setkání zeolity - ekologická surovina -- s. [1]
Zdroj: ČGS (UNM)
Přírodní zeolity a jejich vlastnosti, významné pro ekologické účely / Jiránek, Jiří -- In: Zeolity - ekologická surovina: sborník přednášek -- s. 6-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Přírodní zeolity / Skála, Roman -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 178-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Přírodovědci na cílové ploše / Cílek, Václav, Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 71, č. 6 (1992), s. 343-345
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Přírodovědci na cílové ploše. Je třeba chránit přírodu vojenských výcvikových prostorů / Cílek, Václav, jr., Ložek, Vojen -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 71, č. 6 (1992), s. 343-345
Zdroj: ČGS (UNM)
Přírodovědecké oddělení Severočeského muzea v Liberci / Nevrlý, Miloslav -- In: Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy -- ISSN 0375-1686 -- Roč. 20 (1997), s. 147-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Přírodovědné analýzy fajánsového korálku z hrobu nitranské kultury ze Slatinic, okres Olomouc / Gregerová, Miroslava, Hložek, Martin, Sulovský, Petr -- In: Slovenská archeológia : [časopis Acheologického ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre] -- ISSN 1335-0102 -- Roč. 2006, č. LIV-1 (2006), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF