Browse
from 

Příspěvek k chemickému složení minerálů Au-zrudnění v jílovském revíru / Langrová, Anna, Litochleb, Jiří, Navrátil, Ondřej, Šrein, Vladimír -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 29-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k chemickému složení rudních minerálů jižní části kutnohorského rudního revíru / Litochleb, Jiří, Sejkora, Jiří, 1968-, Zemek, Václav -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 10 (2002), s. 283-289
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k chemickému složení stříbrných artefaktů ze Žateckého pokladu / Holodňák, P., Langrová, A., Šrein, Vladimír, Šreinová, B. -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3, - (1995), s. 229-230
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Příspěvek k chemismu, petrografii a genezi paleozoických břidlic střední Moravy (24-21, Jevíčko; 14-43, Mohelnice) / Maštera, Lubomír, Otava, Jiří, 1950- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 61-64
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k chemismu primárních kaplcitů v moravských jeskyních / Slačík, Josef -- In: Československý kras -- Č. 33 (1983), s. 27-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k chemismu telluridů stříbra a zlata z historické lokality Botes v Rumunsku / Litochleb, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3, - (1995), s. 218-219
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Příspěvek k chemismu telluridů stříbra a zlata z historické lokality Botes v Rumunsku / Litochleb, Jiří, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 218-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k časovému průběhu poklesů po zastavení těžby v ostravské části OKR / Novák, Josef, Schenk, Jan, 1937- -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 35-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k datování těžby železných rud na Českolipsku / Kühn, Peter -- In: Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu -- ISSN 1212-9747 -- Roč. 4 (1998), s. 3-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k deformačnímu chování hornin při reologickém zatěžování
Příspěvek k desulfataci důlních vod z hnědouhelných lomů / Fečko, Peter, Kedroňová, L., Vidlář, Jiří -- In: Nové trendy v úpravnictví -- s. 269-274
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k diferenciaci malých měst Moravy a Slezska z hledisek biogeografických a geoekologických / Lacina, Jan -- In: Fyzickogeografický sborník 4 -- S. 186-191
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k diskusi o karbonských arkózách a hloubce denudace variských plutonitů / Vlašímský, Pavel -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 4 (1986), s. 429-434
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k diskusi o rentním oceňování přírodních zdrojů / Petráš, Lubomír -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 6 (1989), s. 259-263
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k distribuci pegmatitů ve strážeckém moldanubiku (23-22, Ždár nad Sázavou; 24-11, Nové Město na Moravě; 23-24, Polná; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-31, Velké Meziříčí) / Grym, Vincenc -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 139-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k dlouhodobému sledování seismického režimu OKR / Holub, Karel, Rušajová, Jana -- In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. 2 -- s. 217-229
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k fyzikálním zákonitostem prostupu plynu horninovým prostředím / Čech, Jiří -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 37, č. 1 (1991), s. 173-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech / Čermák, Petr, 1946-, Lang, Tomáš, Ondráček, Vratislav, Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2007), s. 24-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru / Svoboda, Karel -- In: Stříbrná Jihlava 1998 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 19.9.-20.9. 1998 : sborník příspěvků -- s. 4-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru / Svoboda, Karel -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 7 (2004), s. 1-17
Zdroj: ČGS (UNM)