Browse
from 

Příspěvek k desulfataci důlních vod z hnědouhelných lomů / Fečko, Peter, Kedroňová, L., Vidlář, Jiří -- In: Nové trendy v úpravnictví -- s. 269-274
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k diferenciaci malých měst Moravy a Slezska z hledisek biogeografických a geoekologických / Lacina, Jan -- In: Fyzickogeografický sborník 4 -- S. 186-191
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k diskusi o karbonských arkózách a hloubce denudace variských plutonitů / Vlašímský, Pavel -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 4 (1986), s. 429-434
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k diskusi o rentním oceňování přírodních zdrojů / Petráš, Lubomír -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 6 (1989), s. 259-263
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k distribuci pegmatitů ve strážeckém moldanubiku (23-22, Ždár nad Sázavou; 24-11, Nové Město na Moravě; 23-24, Polná; 24-13, Bystřice nad Pernštejnem; 24-31, Velké Meziříčí) / Grym, Vincenc -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 139-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k dlouhodobému sledování seismického režimu OKR / Holub, Karel, Rušajová, Jana -- In: Seismologie a inženýrská geofyzika - minulost, přítomnost a budoucnost. 2 -- s. 217-229
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k fyzikálním zákonitostem prostupu plynu horninovým prostředím / Čech, Jiří -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 37, č. 1 (1991), s. 173-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k historii a perspektivám hornictví a rekultivací v regionu severozápadních Čech / Čermák, Petr, 1946-, Lang, Tomáš, Ondráček, Vratislav, Řehoř, Michal -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2007), s. 24-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru / Svoboda, Karel -- In: Stříbrná Jihlava 1998 : seminář K dějinám hornictví a důlních prací na Vysočině : Jihlava, 19.9.-20.9. 1998 : sborník příspěvků -- s. 4-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k historii dolování stříbra v kutnohorském rudním revíru / Svoboda, Karel -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Roč. 7 (2004), s. 1-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k historii použití termínů hydrotermální kras, gejzírový krápník a vadózní zóna / Bosák, Pavel -- In: Acta Carsologica Slovaca./Slovenský kras. 39 -- s. 115-120
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Příspěvek k historii použití termínů hydrotermální kras, gejzírový krápník a vadózní zóna / Bosák, Pavel, 1951- -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 39 (2001), s. 115-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k hodnocení reliéfu okresů České republiky / Kirchner, Karel -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 98, č. 1 (1993), s. 13-23
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k hodnocení rybničních sedimentů (geneze, legislativa, zdravotní rizika) / Benešová, Jana, Gergel, Jiří, 1942-, Hůda, Jan, 1952- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 56, č. 4 (2006), s. 110-112
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k hodnocení vyluhovatelnosti popela
Příspěvek k hydrogeologii lázní Teplic nad Bečvou / Řezníček, Vladimír -- In: Sborník přednášek II. hydrogeologické konference -- s. 79-85
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k hydrografii jeskyně Sęsuri v Rumunsku / Musil, Jaromír -- In: Československý kras -- Roč. 39 (1988), s. 77-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k hydrologicky významným formám přetváření propustnosti orných půd / Kasprzak, Klaudius -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 35, č. 1 (1987), s. 62-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k hydrotermálnímu vzniku rutherfordinu,UO2CO3 / Čejka, Jiří, Urbanec, Zdeněk -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 157, č. 1-4 (1988), s. 1-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k inženýrskogeologickým poměrům areálu FaSt-VUT na Barvičově ulici v Brně / Čermáková, Ludmila, Prostějovská, Miroslava -- In: Brno a geologie : sborník příspěvků -- s. 74-78
Zdroj: ČGS (UNM)