Browse
from 

Příspěvek k výskytu "amazonitu" na lokalitě Ptáčkovna u Písku / Welser, Petr, Zikeš, Jiří -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 48 (2008), s. 59-63, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k výskytu goethitu v Křemžské kotlině / Smutný, Zbyšek, Welser, Petr, Zikeš, Jiří -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 48 (2008), s. 65-68, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k výskytu kolínského granátu a "hvězdovce" od Bohouňovic u Červených Peček / Hrdina, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 2 (1997), s. 76-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k výskytu kvartérních terasových uloženin ve rtyňsko-svatoňovické kotlině / Prouza, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 146-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k výskytu rašeliništních půd ve Žďárských vrších / Sekaninová, Dagmar -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 26, č. 2 (1989), s. 83-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k využití ložisek a distribuci tuhy v Jeseníkách v době laténské / Hlava, Miloš -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 23 -- Roč. 128 (1993)
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k využití odpadních surovin s obsahem stříbra / Krištofová, Dana, Kuchař, Lumír -- In: Konference o efektivním využití drahých kovů v národním hospodářství -- ISBN 80-02-00283-0 -- s. 135-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k vývoji jílovitých sedimentů Českého masívu / Šrámek, Jan -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1981, č. 3 (1983), s. 296
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k výzkumu flotačního zpracování siderito-barytové suroviny z odkaliště ŽB Rudňany / Rezek, Karel, Sumarová, Ladislava -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 9 (1986), s. 250-254
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k výzkumu kolektivní flotace s řízeným obsahem pyritu / Rezek, Karel, Vidlář, Jiří, 1940- -- In: Rudy -- Roč. 32, č. 9 (1984), s. 253-259
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k výzkumu kvartéru ve východní části Krušných hor / Bezvodová, Bohumila -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 3 (1990), s. 69-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k výzkumu vlivu zrnitostního složení na flotaci uhelných kalů / Malysiak, Vratislav, Řepka, Vlastimil -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 37, č. 1 (1991), s. 117-131
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k výzkumům grafitového ložiska Kněží hora u Katovic / Hanzlík, Petr -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 32, č. 1-2 (1992), s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek karotáže ke studiu mechanických vlastností metamorfovaného horninového masívu Escambray
Příspěvek karotážní metody překrytů k řešení litologického profilu vrtu Broumov - 1 ve vnitrosudetské pánvi / Hrubanová, Jiskra -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke genetické klasifikaci ložisek nerostných surovin / Havelka, Jaroslav, 1931- -- In: Zborník referátov 7. BVTK [Baníckej vedeckotechnickej konferencie]. III. Geológia -- s. 41-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke genetickým vztahům horninotvorných materiálů v keprnické klenbě / Šitavanc, Dalibor -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 1 (1987), s. 98-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke genetickým vztahům horninotvorných minerálů v keprnické klenbě / Šitavanc, Dalibor -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 1 (1987), s. 98-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke genezi krystalovaných křemenů z Květnice u Tišnova (24-32 Brno) / Dolníček, Zdeněk, Slobodník, Marek, 1957- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 78-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke genezi ložiska Nová Ves u Rýmařova / Fojt, Bohuslav, Hladíková, Jana, Zeman, Josef -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 81-86
Zdroj: ČGS (UNM)