Browse
from 

Příspěvek ke koncentrické zonálnosti kladrubského masivu / Fediuk, F., René, Miloš -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 65-68
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Příspěvek ke krystalochemii mixitu z lokalit v Českém masívu / Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 153-155
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Příspěvek ke krystalochemii mixitu z lokalit v Českém masivu / Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 153-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke krystalochemii nových přírodních fází s bismutem / Řídkošil, Tomáš, Sejkora, Jiří, 1968-, Skála, Roman -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 32-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke stanovení mědi, kadmia, zinku, olova a manganu v pitných vodách / Dempír, Josef -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 41, č. 8 (1991), s. 286-287
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke stanovení oxidu železitého ve sklářském písku / Dempír, Josef -- In: Sklář a Keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 32, č. 4 (1982), s. 79-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke stanovení seismické energie důlních otřesů / Kaláb, Zdeněk -- In: Documenta geonica 1999. The 4th Czech-Polish Conference about Carboniferous Sedimentology. The 2nd Czech-Polish Geomechanical Symposium -- s. 279-284
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek ke stanovení veškerých kyanidů v odpadních roztocích po loužení zlatonosných rud / Vorlíček, Jan, Zábrodský, Vladimír -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 5 (1986), s. 127-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke stáří miocenních sedimentů v okolí Moravských Bránic (24-34 Ivančice) / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Pálenský, Peter -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 67-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke stáří spodní části rozstáňského souvrství (Drahanská vrchovina, 24-413, Mokrá-Horákov) / Bábek, Ondřej, 1969-, Kalvoda, Jiří -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 50-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke stavebnímu vývoji Prašné brány na základě inženýrsko-geologického průzkumu / Luštincová, Libuše -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 11, č. 7 (1986), s. 403-407
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke stratigrafické interpretaci karbonu u Nelahozevsi (12-21 Kralupy nad Vltavou) / Holub, Vlastimil -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 154-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij) (02-34 Bílina) / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 -- ISSN 0514-8057 (2002), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke stratigrafii a paleoprostředí sedimentů v podloží miocenní sloje v oblasti Velkolomu Bílina (dřívějšího Velkolomu Maxim Gorkij) / Konzalová, Magda -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2002), s. 41-43
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Příspěvek ke stratigrafii spodnokřídových sedimentů slezské jednotky : 25-21 Nový Jičín, 25-22 Frýdek-Místek / Skupien, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 33-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd - V. Metauranocircit I and metauranocircit II / Čejka, Jiří, Čejka, Jiří, jr., Muck, Alexander -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 155, č. 1-2 (1986), s. 81-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd : II. metatorbernit / Čejka, Jiří, jr., Hájek, Bohumil, Muck, Alexander -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 154, 1985, č. 1 (1986), s. 36-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd : III. saléeit / Čejka, Jiří, 1929-, Čejka, Jiří, jr., Muck, Alexander -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 154, 1985, č. 1 (1986), s. 45-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd. 6 : Sabugalit / Čejka, Jiří, Čejka, Jiří, jr., Muck, Alexander -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 155, č. 3 (1986), s. 119-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd, IV. metaautunit / Čejka, Jiří, jr., Muck, Alexander -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 154, č. 3-4 (1985), s. 183-193
Zdroj: ČGS (UNM)