Browse
from 

Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd - V. Metauranocircit I and metauranocircit II / Čejka, Jiří, Čejka, Jiří, jr., Muck, Alexander -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 155, č. 1-2 (1986), s. 81-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd : II. metatorbernit / Čejka, Jiří, jr., Hájek, Bohumil, Muck, Alexander -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 154, 1985, č. 1 (1986), s. 36-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd : III. saléeit / Čejka, Jiří, 1929-, Čejka, Jiří, jr., Muck, Alexander -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 154, 1985, č. 1 (1986), s. 45-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd. 6 : Sabugalit / Čejka, Jiří, Čejka, Jiří, jr., Muck, Alexander -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 155, č. 3 (1986), s. 119-124
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd, IV. metaautunit / Čejka, Jiří, jr., Muck, Alexander -- In: Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-9497 -- Roč. 154, č. 3-4 (1985), s. 183-193
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke studiu chemického složení fylosilikátů rulových hornin desenské skupiny / Slivka, Vladimír, 1953- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 35, č. 1 (1989), s. 357-370
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke studiu křemičitých hornin z jesenických plymetalických ložisek / Aichler, Jaroslav, 1955-2008 -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 61-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke studiu mineralogického a strukturního složení prachu v ovzduší SHP / Bořecký, Karel, Gabašová, Ananda -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (1996), s. 72-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke studiu odtokových poměrů v povodí Lužické Nisy v Ještědském hřbetu / Jahn, Vojtěch -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 92, č. 3 (1987), s. 181-191, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek ke zjišťování rychlostního profilu kontinuálního vysokorychlostního nezatopeného vodního proudu / Sitek, Libor, Vala, M. -- In: Inženýrská mechanika 95. 2 -- s. 457-462
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek ke zprovoznění technické památky Důl Jeroným Čistá / Kořínek, R., Kukutsch, Radovan, Žůrek, P. -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 2009 -- S. 1-5
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek magnetické anizotropie ke strukturně geologickému výzkumu Českého masivu / Hrouda, František -- In: 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- s. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek metod dálkového průzkumu k identifikaci zlomů s horizontálním posunem v oblasti západních Kapat / Doktór, Stanislaw, Graniczny, Marek, Nemčok, Ján, Pospíšil, Lubomil -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 5 (1986), s. 385-402
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek paleontologie k poznání pohřebního ritu "lovců mamutů" / Nývltová Fišáková, Miriam -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- No. 33-34 (2003-2004), p. 57
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka / Nehyba, Slavomír -- In: Acta Mus. Moraviae, Sci.geol. -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 88, č. 1 (2003), 16
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Příspěvek přírodních věd a archeologie k historické topografii Starého Brna / Čulíková, Věra, Jankovská, Vlasta, Lisá, Lenka, Rybníček, M., Zapletalová, D. -- In: Sborník věnovaný 70. narozeninám PhDr. Dariny Bialekovej, CSc., 60. narozeninám Prof. PhDr. Josefa Ungera, CSc -- s. 267-271
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Příspěvek reflexní seizmiky k poznání geologické stavby plzeňské pánve a jejího hlubšího podloží / Cidlinský, Karel, Ibrmajer, Ivan -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 61, č. 1 (1986), s. 11-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek seismické stanice Ostrava-Krásné Pole k registraci blízkých zemětřesení / Kaláb, Zdeněk, Šťastná, E., Trybová, M. -- In: Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1 -- s. 63-71086
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvky k dějinám dolování stříbra - 2 (Variant.)
Příspěvky k dějinám dolování stříbra - 5 (Variant.)