Browse
from 

Předběžná zpráva o mapování na listu Olomouc (24-224 Olomouc) / Čtyroká, Jiřina, 1939-, Hrubeš, Martin -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 20-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžná zpráva o mapování na listu Olomouc / Čtyroká , Jiřina, Hrubeš, Martin -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (1999), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Předběžná zpráva o mineralogickém výzkumu malé Jizerské louky v Jizerských horách / Kotrlý, Marek -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 12, č. 9 (1987), s. 555-557
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžná zpráva o miocenních měkkýších z magdalénienských lokalit v Moravském krasu (24-23 Protivanov, 24-41 Vyškov) / Hladilová, Šárka, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžná zpráva o nálezu neogenních sedimentů v okolí Slatiny (okres Znojmo) (34-11 Znojmo, 24-33 Moravský Krumlov) / Horáková, Milada, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 68-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžná zpráva o novém paleontologickém výzkumu v jeskyni Barové (Sobolově), Moravský kras / Káňa, Vlastislav, Roblíčková, Martina -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 98, č. 1 (2013), s. 111-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžná zpráva o palynologickém výzkumu polohy 21 dolu Bílina (02-34 Bílina) / Dašková, Jiřina -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 50
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžná zpráva o průzkumu staré královské hrobky v chóru katedrály sv. Víta na Pražském hradě / Bravermanová, M., Kováč, A., Křivánek, Roman, Maříková-Kubková, Jana, Měchura, P., Mrlina, Jan, Šindelář, J., Šindelářová, M., Vácha, B., Vandělík, J. -- In: Castrum Pragense -- s. 99-104
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Předběžná zpráva o revizi nuculidních mlžů ze šáreckého souvrství (pražská pánev, střední ordovik, darriwil) / Steinová, Marika -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Předběžná zpráva o revizi ostrakodů klabavského a šáreckého souvrství (pražská pánev, spodní a střední ordovik) / Lajblová, Karolína -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....) -- ISSN 0514-8057 -- Č. 2010 (2010), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Předběžná zpráva o revizi Scaphopoda Bronn, 1962 z české křídové pánve / Kubajko, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....) -- ISSN 0514-8057 -- Č. 2010 (2010), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Předběžná zpráva o rodu Steneofiber (Mammalia, Rodentia) z terciérní lokality Dolnice v chebské pánvi : (11-14 Cheb) / Nedomová, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 89-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžná zpráva o studiu diatom Černého jezera na Šumavě (21-44 Železná Ruda) / Řeháková, Zdeňka, 1927- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991)
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžná zpráva o typologii lomů v žulovském plutonu - list Vidnava (14-222) (14-222 Vidnava) / Večeřa, Josef -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10 (2003)
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžná zpráva o typologii lomů v žulovském plutonu - list Vidnava (14-222) / Večeřa, Josef -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 10, č. září (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Předběžná zpráva o výskytech tonsteinů ve spodních sušských vrstvách v ostravsko-karvinském revíru / Horák, Jiří, Špachman, Vladimír -- In: Tonsteiny a tufogenní horniny uhelných pánví I -- s. 165-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžná zpráva o výskytu malakocenóz kvartérního pokryvu sesuvného území u Čeřeniště (České středohoří) (02-41 Ústí nad Labem) / Hlaváč, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 191-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžná zpráva o výsledcích studia miocenních fosilií z archeologických lokalit Dolní Věstonice a Předmostí u Přerova (25-13, Přerov; 34-12, Pohořelice) / Hladilová, Šárka, 1953- -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 186-187
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžná zpráva o výzkumu jeskaně č. 1119 u Koněprus / Matoušek, Václav, 1954- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 13 (1987), s. 47-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Předběžná zpráva o výzkumu nevápenitých dinoflagelát spodní křídy slezské jednotky (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm, 26-11 Jablunkov) / Skupien, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 159-161
Zdroj: ČGS (UNM)