Browse
from 

Přehled a posouzení vlivu nejvýzmanějších technických sanačních opatření realizovaných po průvalech ryolitových vod do dolů Döllinger, Viktorin a Gisela pro zajištění stability Teplické termy / Halíř, Josef, Havrlík, Svatopluk -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2014), s. 3-13
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled a význam zlatonosné mineralizace v České republice / Morávek, Petr -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 31, č. 3-4 (1999), s. 179-186
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1996 / Kukal, Zdeněk, 1932-, Shánělec, Vladimír -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 9-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1997 / Růžička, Miloš, 1938-, Shánělec, Vladimír -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 9-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1998 / Růžička, Miloš, 1938-, Shánělec, Vladimír -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 8-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled činnosti státní geologické služby v roce 1999 / Růžička, Miloš, 1938-, Shánělec, Vladimír -- In: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999 -- ISBN 80-7212-149-9 -- s. 12-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled dalších minerálů píseckých pegmatitů / Cícha, Jaroslav, Gadas, Petr, Loun, Jan, Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. Special (2009), s. 69-77, 78-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled dějin rudného hornictví na území Československa (Variant.)
Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku / Komínek, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 1 (1997), s. 6-11
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled distribuce hydrotermálních žil a uranového zrudnění v příbramském uranovém ložisku / Komínek, Jiří, 1937-2006 -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice. Sekce D, Domácí nerostné suroviny z pohledu ekonomie a ekologie -- s. 1-8, D 15
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled dosavadních aktivit v České republice, zaměřených na zlepšení stavu lesních půd / Cienciala, Emil, 1964-, Moravčík, Pavel -- In: Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví -- ISBN 80-7075-655-1 -- s. 14-15, 93-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled dosavadních podkladů ke Zlatým Horám / Večeřa, Josef -- In: Sborník přednášek z mezinárodní konference Zlatohorský rudní revír (minulost, současnost, budoucnost) -- ISBN 80-7075-630-6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Přehled dosavadních znalostí o žulovském masívu ve Slezsku, Česká republika (14-24 Jeseník) / Jedlička, Jaromír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 45-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled dřívějšího dolování drahých kovů v Jeseníkách a jeho ložiskové základny / Novák, Jaromír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 11 (1987), s. 332-333
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled geologické stavby Podbeskydské pahorkatiny, Moravskoslezských Beskyd a jejich autochtonního podkladu / Eliáš, Mojmír, 1932-, Jurková, Alena, 1925-1987, Vašíček, Zdeněk, 1937- -- In: Materiály XXIV. celostátní geologické konference Československé společnosti pro mineralogii a geologii při Československé akademii věd -- s. 24-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled geologické stavby strážeckého moldanubika / Kříbek, Bohdan, Leichmann, Jaroslav, René, Miloš (2005) -- In: Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací -- ISBN 80-7075-629-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Přehled geologicko-průzkumných akcí na železné rudy v Jeseníkách a okolí po 2. světové válce / Skácel, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 8, č. 4 (2000), s. 309-312
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled geologických a geochemických poměrů v západním okolí Neveklova (netvořicko-neveklovský metamorfovaný ostrov) (12-44 Týnec nad Sázavou) / Kollertová, Olga -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 54-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled geologických poměrů na území listu 1:50 000 Soběslav (23-31 Soběslav) / Malecha, Adolf, Mašek, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1992 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 66-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Přehled geologických poměrů na území listu 02-324 Teplice / Bezvodová, Bohumila -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)