Browse
from 

PP-wave reflection coefficients in weakly anisotropic elastic media / Pšenčík, Ivan, Vavryčuk, Václav -- In: Geophysics -- Roč. 63, č. 6 (1998), s. 2129-2141
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Práca s doplnkovou literatúrou / Hantabálová, Ida -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 39, č. 6 (1988), s. 218-219
Zdroj: ČGS (UNM)
Práce profesora Zdeňka Pouby v posledních deseti letech (1986-1996) / Pertold, Zdeněk -- In: Sborník prací ze semináře k 75 letům profesora Zdeňka Pouby -- s. 3-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Práce s krajinou a ekologie : případ odkališť - ostrovních pustin / Kovář, Pavel -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 76, č. 4 (1997), s. 223-224
Zdroj: ČGS (UNM)
Práce Uranového průzkumu o.z. ČSUP v Liberci v oblasti ochrany životního prostředí / Šuráň, Josef -- In: MEGA - Membrány ekologie, geologie, analytika -- Roč. 14, č. 2 (1990), s. 12-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Práce vedoucího pracoviště vědeckotechnického rozvoje ÚVR Praha / Doležil, Milan -- In: Rudy -- Roč. 30, č. 9-10 (1982), s. 318-319
Zdroj: ČGS (UNM)
Prach Ukrajiny - rozřešení! / Hladil, Jindřich, Kondziolka, J., Lisá, Lenka -- In: Instantní astronomické noviny -- Roč. 12, č. 715 (2008), s. 1-9
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Prachovice in Železné hory Mts. - the richest Czech calcite locality
Prachovice v Železných horách - nejvydatnější české naleziště kalcitu / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 1 (1998), s. 18-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Prachovické kalcity / Pařízek, Jindřich -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 13, č. 3 (2005), s. 172-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Prachovité sedimenty Horehronského podolia a ich vlastnosti / Bočkorová, Beata, Šajgalík, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 24, č. 1-2 (1992), s. 121-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Pracoval jsem jako geotechnik na Kubě / Drozd, Karel -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 1, č. 4 (1998), s. 27-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe / Čopjaková, Renata, Sulovský, Petr, 1952-, Škoda, Radek -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 94-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Pracoviště elektronové mikroskopie a mikroanalýzy: vytváření společných pracovišť - cesta k integraci výzkumu, výuky a praxe / Čopjaková, Renata, Sulovský, Petr, Škoda, Radek -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003 -- ISBN 80-210-3466-1 -- 5
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Pracovní cesta do SRN organizovaná Hornickou společností Podkrušnohorské oblasti ve dnech 10.-13. září 2003 / Bílý, Ivan, Žďárský, Jan -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2003), s. 41-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Pracovní cesta do země lovců lebek / Lang, Tomáš, Žižka, Lukáš -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2007), s. 62-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Pracovní jubileum Ing. E. Hanslíka, CSc. -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 56, č. 2 (2014), s. 20
Zdroj: ČGS (UNM)
Pracovní model tektonostratigrafického vývoje barrandienské oblasti / Suchý, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1994), s. 84-86
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Pracovní model tektonostratigrafického vývoje barrandienské oblasti / Suchý, Václav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 84-86
Zdroj: ČGS (UNM)
Pracovní seminář "Podrobné geomorfologické mapování pro digitání kartografii" / Kirchner, Karel, Kubíček, P., Voženílek, V. -- In: Geografie. Sborník české geografické společnosti -- ISSN 1212-0014 -- Roč. 105, č. 3 (2000), s. 298-299
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG