Browse
from 

Paleoecology and Isotopic Analysis of Eggenburgian Molluscs from the SW Part of the Carpathian Foredeep in Moravia (Czech Republic) / Hladíková, Jana, Hladilová, Šárka, 1953- -- In: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt -- ISSN 0016-7800 -- Vol. 136, no. 4 (1993), p. 757-768
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleoecology and taphonomy of faunal assemblages in gray "core" (offshore) shales in midcontinent Pennsylvanian cyclothems / Heckel, P., Malinky, John Mark -- In: Palaios -- ISSN 0883-1351 -- Roč. 13, č. 4 (1998), s. 311-334
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleoecology of Cambrian fossil associations in the Příbram-Jince basin
Paleoecology of the Early Oligocene calcareous nannofossils of the Pouzdřany Formation
Paleoecology of the Eggenburgian Molluscs (Bivalvia, Gastropoda) from the borehole HV-301 Čejkovice, Moravia
Paleoecology of the Lower Badenian Carpathian Foredeep based on foraminiferal fauna in Central Moravia (Czech Republic) / Kopecká, Jitka -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 40, no. 3-4 (2008), p. 239-240
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleoekologická charakteristika / Mikuláš, Radek -- In: Příroda Mladoboleslavska -- s. 28-29
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleoekologická charakteristika rostlinného společenstva z reliktu svrchního karbonu na Štilci u Žebráku (12-34 Hořovice) / Libertín, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 134-135
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleoekologické a biostratigrafické zhodnocení foraminiferové fauny a teleosteí (otolity) karpatu ve vrtu Nosislav-3 / Brzobohatý, Rostislav, 1938- -- In: Knihovnička Zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Roč. 15 (1993), s. 125-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleoekologické, geologické a geomorfologické výzkumy sedimentů bývalého jezera Stará jímka
Paleoekologické hodnocení asociací palynomorf spodního oligocénu z Pouzdřan (34-11 Hustopeče) / Konzalová, Magda, Krhovský, Jan, 1947- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996)
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleoekologické hodnocení asociací palynomorf spodního oligocénu z Pouzdřan / Konzalová, Magda, Krhovský, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 106-108
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleoekologické hodnocení asociací vápnitého nanoplanktonu spodnooligocenního pouzdřanského souvrství (34-11 Hustopeče) / Krhovský, Jan, 1947- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 112-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleoekologické hodnocení asociací vápnitého nanoplanktonu spodnooligocenního pouzdřanského souvrství / Krhovský, Jan -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 112-113
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleoekologické hodnocení epifaun přicementovaných k pevnému substrátu / Houša, Václav, Nekvasilová, Olga -- In: Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko) -- s. 90-98, 150-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleoekologické zhodnocení společenstev rozsivek spodního oligocénu v profilu Pouzdřany -"U šípku" (pouzdřanská jednotka, vnější flyšové pásmo) / Krhovský, Jan, Řeháková, Z. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1996), s. 150-152
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleoekologické zhodnocení společenstev rozsivek spodního oligocénu v profilu Pouzdřany-"U šípku" (pouzdřanská jednotka, vnější flyšové pásmo) (34-11 Hustopeče) / Krhovský, Jan, 1947-, Řeháková, Zdeňka, 1927- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 150-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleoekologický, geologický a geomorfologický výzkum sedimentů bývalého jezera Stará jímka (Šumava)
Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev) : 03-42 Trutnov / Dašková, Jiřina, Libertín, Milan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 79-81
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleoekologický model prostředí ovlivněného říční sedimentací (duckmant, vnitrosudetská pánev) / Dašková, Jiřina, Libertín, M. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2004, - (2005), s. 79-81
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ