Browse
from 

Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů / Adamová, M., Bůžek, Č., Čtyřoký, P., Fejfar, O., Hladíková, J., Konzalová, Magda, Krhovský, Jan, Kvaček, Z., Maslowská, B., Pacltová, B. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 1991, - (1993), s. 88-89
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleoenvironmentální změny počátkem oligocénu a jejich dopad na biotu marinních a terestrických ekosystémů / Adamová, Marie, Bůžek, Čestmír, 1933-, Čtyroký, Pavel, Fejfar, Oldřich, 1931-, Hladíková, Jana, Krhovský, Jan, 1947- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1991 -- ISSN 0514-8057 (1993), s. 88-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleofacial and paleoclimatic aspects of the Devonian and Carboniferous sedimentation in the Rhenohercynicum and Moravia / Dvořák, Jaroslav -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 35, č. 2 (1990), s. 65-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleofaciálna rekonštrukcia treťohorných panví východného Slovenska z hľadiska výskytu, ropy a plynu / Rudinec, Rudolf -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 3 (1984), s. 312
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleofloristic and paleofaunistic analysis of Dudváh River oxbow and implication for Late Holocene paleoenvironmental development of the Žitný ostrov Island (SW Slovakia) / Břízová, Eva, Čejka, Tomáš, Pipík, Radovan, Pišút, Peter -- In: Geologica Carpathica -- ISSN 0016-772X -- Roč. 61, č. 6 (2010), 21
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleofloristic Changes and Facial Differentiation during Cenomanian Sedimentation in the SW part of Bohemian Cretaceous Basin / Svobodová, Marcela -- In: Proceedings of the Symposium "Paleofloristic and Paleoclimatic Changes in the Cretaceous and Tertiary" -- ISBN 80-7075-029-4 -- s. 55-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleofluids in hydrothermal veins in granites of the Bedřichov water tunnel (Jizerské hory Mts., Czech Republic) - Preliminary stable isotope and fluid inclusion study / Čejková, Bohuslava, Dobeš, Petr, Jačková, Ivana, Klomínský, Josef -- In: Mineralogia Polonica - Special Papers -- 3
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleofluids in hydrothermal veins in granites of the Bedřichov water tunnel (Jizerské hory Mts., Czech Republic) - preliminary stable isotope and fluid inclusion study / Čejková, Bohuslava, Dobeš, Petr, 1960-, Jačková, Ivana, Klomínský, Josef -- In: Mineralogia polonica special papers -- ISSN 1896-2203 -- Vol. 28 (2006), p. 54-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogene autochthonous deposits at the basement of the Polish Outer Carpathians and their paleogeographical implications / Gedl, Przemyslaw, Lucinska-Anczkiewicz, Anna, Malata, Ewa, Oszczypko, Nestor -- In: Slovak geological magazine -- ISSN 1335-096X -- Vol. 6, no. 2-3 (2000), p. 143-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogene plant mikrofossils from the basal strata of the Cheb basin (tertiary, Czechoslovakia) / Konzalová, Magda -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Vol. 62, no. 5 (1987), p. 297-301, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogene sediments below the base of a Mesozoic nappe in the Humenské vrchy Mts. (Podskalka borehole): Stratigraphic constraints for Tertiary thrust tectonics / Hamršmíd, Bohumil, Michalík, Jozef, Reháková, Daniela, 1955-, Soták, Ján -- In: Geologica carpathica -- ISSN 0016-772X -- Vol. 48, no. 3 (1997), p. 193-203
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogene sequence and its Mesozoic underlier in the Spišsko-šarišské medzihorie Mts. (the Plavnica-1drilling)
Paleogénne súvrstvie a jeho mezozoické podložie v Spišsko-šarišskom medzihorí (vrt Plavnica-1) / Kullmanová, Anna, Rudinec, Rudolf -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 5 (1988), s. 455-461
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogenní flóry západních Čech (ČSSR) a weisselsterské pánve (NDR) a jejich korelace
Paleogeoekologický vývoj nivy Dudváhu na základě pylové analýzy (Slovensko)
Paleogeoekologický výzkum niv a jeho význam pro revitalizaci / Břízová, Eva -- In: Výzkum v ochraně přírody. Sborník abstraktů z konference uspořádané 9.-12.září 2008 v Olomouci -- ISBN 978-80-7399-498-3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleogeoekologický výzkum sedimentů bývalého jezera Stará jímka (Šumava)
Paleogeografia i tektonika płyt północnej Tetydy i Perytetydy w Polsce i na obszarach przyległych w jurze i wczesnej kredzie / Golonka, Jan, Jędrzejowska-Tyczkowska, Halina, Krobicki, Michał, Matyszkiewicz, Jacek, Misiarz, Piotr, Olszewska, Barbara, Oszczypko, Nestor -- In: Nafta-Gaz -- ISSN 0867-8871 -- Roč. 61, č. 7-8 (2005), s. 314-320
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeografia Rimavskej kotliny / Elečko, Michal, Vass, Dionýz, 1934- -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 3 (1987), s. 399-404
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeografická rekonstrukce kontinentálního zalednění Šluknovského výběžku / Nývlt, Daniel -- In: 8. Kvartér 2002 = 8. Quaternary 2002 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)