Browse
from 

Paleogeografie středočeského a západočeského neogénu / Pešek, Jiří, 1936-, Spudil, Jiří -- In: Studie ČSAV -- Č. 14 (1986), s. 1-80, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeografie terciérních sedimentů severočeské pánve / Čadková, Zdena, Dušek, Pavel, Elznic, Antonín -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Roč. 48 (1998), s. 19-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeografija i tektonika plit severnogo tetisa i peritetisa v Pol'še i smežnych oblastjach
Paleogeogragia, sedimentácia a biofácie pozdl'ž západokarpatského úseku okraja paleoeuropského šelfu počas spodnej kriedy / Michalík, Jozef, Reháková, Daniela, 1955-, Vašíček, Zdeněk -- In: Seminář k 75. výročí narození prof. RNDr. Bohuslava Růžičky, Csc. -- s. 14-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeographic and facial development of Miocene in the norteastern Moravia. Sedimentary geology in the Czech Republic (A conference on January 23.-24. 1996, Abstracts)
Paleogeographic and tectonic evolution of the Carpathian Flysch Belt of the Southern Moravia (Czech Republic) / Fodor, László, Franců, Juraj, 1957-, Krejčí, Oldřich, 1958-, Stráník, Zdeněk -- In: Proceedings of the XVth Congress of the Carpatho-Balcan Geological Association, September 17-20, 1995, Athens -- s. 31-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeographic aspects of the study of otolith faunas in the Miocene basins of the Central Paratethys / Brzobohatý, Rostislav -- In: Thirty years of geological cooperation between Austria and Czechoslovakia -- ISBN 80-7075-022-7 -- s. 244-245
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeographic development of the Labe River flood plain during the Holocene / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Holocene flood plain of the Labe River -- s. 104-112
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- ČGS (UNM)
Paleogeographic, paleofacial and contour maps of Carboniferous, Permian and Triassic of the Bohemian Massif (Czech Republic). / Holub, Vlastimil, Kumpera, Otakar, 1932-1996, Opluštil, Stanislav, 1962-, Pešek, Jiří, 1936-, Skoček, Vladimír, 1934- -- In: 8th Coal Geology Conference, Prague, June 22-27, 1998 -- s. 42-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeographic reconstruction of the Podhorní vrch Hill volcano, Western Bohemia / Cajz, Vladimír -- In: Symposium on Central European alkaline volcanic rocks : Praha (ČSFR) 1991 : abstracts -- s. [7]
Zdroj: ČGS (UNM)
The paleogeographic setting of the Upper Jurassic-Lower Cretaceous source rocks in the western part of the Flysch Carpathians / Golonka, Jan, Krobicki, Michał, Matyasik, I., Skupien, Petr, Strzeboński, Piotr, Vašíček, Zdeněk, 1937-, Waśkowska-Oliwa, Anna, Więcław, D. -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 40, no. 3-4 (2008), p. 234-235
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeographic significance of the Upper Karpatian and Lower Badenian deposits along the eastern margin of the Carpathian Foredeep (South Moravia) / Brzobohatý, Rostislav, Stráník, Zdeněk -- In: Slovak geological magazine -- ISSN 1335-096X -- Vol. 6, no. 2-3 (2000), p. 88-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeographic significance of the Upper Karpatian and Lower Badenian deposits along the eastern margin of the Carpathian Foredeep (South Moravia) / Brzobohatý, Rostislav, Stráník, Zdeněk -- In: Slovak Geological Magazine -- ISSN 1335-096X -- Roč. 6, č. 2-3 (2000), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Paleogeographical and paleoecological testimony of ostracodes in the Paleogene of southern Moravia
Paleogeographical and paleotectonical outlines of some Intercarpathian Paleogene basins / Nagymarosy, András -- In: Geologický zborník Geologica Carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 41, no. 3 (1990), s. 259-274
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeographical evidence of the sediments from the Černé jezero Lake area, the Bohemian Forest / Křížek, Marek, 1974-, Petr, Libor, Vočadlová, Klára, Žáčková, Pavla -- In: Geomorfologický sborník 8 : book of abstracts : proceedings of the conference State of Geomorfological Research in 2009 : 15.-17. April 2009, Kašperské Hory, Czech Republic -- ISBN 978-80-7399-746-5 -- s. 65-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeographical evolution of Central Andes / Vilímek, Vít -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- No. 19 (123), p. 7-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleogeographical Evolution of the sedimentary cover on the ophiolites in the Mirdita zone / Peza, Luftulla Hasan -- In: Carpathian-Balkan Geological Association 16 Congress -- s. 473
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleogeographical outline of Albian stage of West Carpathians Mts.
La paléogéographie au niveau du sel Badénien en Roumanie / Marinescu, Florian, Marunteanu, Mariana -- In: Geologický zborník Geologica Carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 41, no. 1 (1990), s. 49-57
Zdroj: ČGS (UNM)