Browse
from 

Paleopedologický výzkum významných kvartérních lokalit v Dolním Rakousku / Havlíček, Pavel, Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 -- ISSN 0514-8057 (1999), s. 93-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleopedologický výzkum významných lokalit Paudorf, Furth u Göttweigu, Krems-Střelnice a Stranzendorf / Smolíková, Libuše -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1993 -- ISSN 0514-8057 (1994), s. 80
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleoplates Buried in Uppre Mantle and Cyclic Character of Subduction / Hanuš, Václav, Vaněk, Jiří -- In: 28th International Geological Congress, Abstracts. Vol. 2 of 3 -- s. 28
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleoprúdová analýza a genéza lúžňanského súvrstvia jv. části Tríbeča / Hók, Jozef -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 137-141
Zdroj: ČGS (UNM)
"Paleopseudokras" - nesmysl nebo skutečnost? / Mikuláš, Radek -- In: Speleo 25 -- ISBN 80-85304-58-9 -- s. 41-43
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Paleorekonstrukce vegetačního vývoje krajiny a vzniku, vývoje a kolapsu kupovité palsy v Abisku v oblasti Torneträsk (Švédsko) v holocénu / Jankovská, Vlasta, 1942-, Kociánová, Milena, 1951- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 47 (2010), s. 111-128
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleoreliéf epivariské platformy a její zvětralinový plášť / Dopita, Miloslav, Martinec, Petr -- In: Geologie české části hornoslezské pánve. Odkrytá geologická mapa paleozoika české části hornoslezské pánve 1:100 000 -- ISBN 80-7212-011-5 -- s. 181-187
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Paleoreliéfy na jižní Moravě a jejich kolektorské vlastnosti / Bezvodová, Bohumila, Zeman, Antonín -- In: Sborník geologických věd. Geologie -- ISSN 0581-9172 -- Č. 38 (1983), s. 95-140, obr. a map. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleoreľjefy v južnoj Moravii i ich kollektorskije svojstva
Paleosols and natural hazards in Nicaragua and El Salvador
Paleosols and soil sediments in Central Salvador
Paleostress Analysis and Special Slip Indicators on Fault Planes in the Surroundings of Malenovice, W of Zlin Town (Rača Unit, Western Carpathians) / Melichar, Rostislav, Novotný, Roman -- In: Geolines -- ISBN 1210-9606 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleostress Analysis and Special Slip Indicators on Fault Planes in the Surroundings of Malenovice, W of Zlín Town (Rača Unit, Western Carpathians) / Melichar, Rostislav, Novotný, Roman -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 14 (2002), p. 72
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleostress analysis in the Jakubčovice quarry (the Nízký Jeseník Upland) - an example of results affected by folding / Havíř, Josef, 1970- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 76, no. 3 (2001), p. 169-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleostress analysis in the Jakubčovice quarry (the Nízký Jeseník Upland) - an example of results affected by folding / Havíř, Josef -- In: Bulletin of the Czech Geological Survey -- ISSN 1210-3527 -- Roč. 76, č. 3 (2001), 9
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Paleostress Analysis in the Region of Western Bohemia / Havíř, Josef, 1970- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 10 (2000), p. 26
Zdroj: ČGS (UNM)
Paleostress analysis of a gigantic gravitational mass movement in active tectonic setting: The Qoshadagh slope failure, Ahar, NW Iran / Babůrek, Jiří, Baroň, Ivo, Bubík, Miroslav, Faridi, M., Kernstocková, Markéta, Melichar, Rostislav, Milovský, Rastislav, Sabouri, J. -- In: Tectonophysics -- ISSN 0040-1951 -- Roč. 605, č. Spec. iss (2013), 18
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Paleostress analysis of heterogeneous fault-slip data
Paleostress Analysis of Heterogenous Fault-Slip Data Sets in Barrandien Synform.
Paleostress Fields and Neogene Geologic History of Eastern Part of Danube Basin / Hók, Jozef, Hrušecký, Igor, Kováč, Pavol, Nagy, Alexander, Pereszlényi, Miroslav, Vass, L. -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [35]
Zdroj: ČGS (UNM)