Browse
from 

Palit-ähnliche Gesteine aus der Böhmerwaldscholle nördlich der Pfahlstörung bei Schwarzenberg (NW Mühlviertel, Oberösterreich) / Finger, Friedrich, Knop, Erich, Reiter, E. -- In: Journal of alpine geology -- ISSN 1563-0846 -- Jg. 49 (2008)
Zdroj: ČGS (UNM)
Pallioceratida ordo n. - a new order of the Palaeozoic cephalopods (Mollusca, Cephalopoda) / Marek, Jaroslav, 1946- -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Vol. 73, no. 2 (1998), p. 181-182
Zdroj: ČGS (UNM)
Palsas and lithalsas, why yes, why not in past in the Giant Mts
Palsy a lithalsy, proč ano, proč ne v minulosti v Krkonoších / Jankovská, Vlasta, 1942-, Kociánová, Milena, 1951-, Štursová, Helena -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 47 (2010), s. 83-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Palygorskit a zajímavé formy kalcitu z Dolného vrchu / Cílek, Václav, jr., Tipková, Jaroslava -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 16 (1990), s. 27-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Palygorskit iz naselënnogo punkta Supikovice v severnoj Moravii
Palygorskit se supergenními minerály olova z Křižanovic v Železných horách (Česká republika) / Hak, Jaroslav, 1931-, Malec, Jan, Novák, František, 1932-, Pauliš, Petr, 1956-, Šura, Jiří -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 16, č. 2 (2008), s. 197-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Palygorskit ve Studenci / Kunert, Miroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 400-401
Zdroj: ČGS (UNM)
Palygorskit ze Studence u Jilemnice / Kopista, Jaroslav, Pauliš, Petr, 1956- -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 208-209
Zdroj: ČGS (UNM)
Palygorskit ze Supíkovic na severní Moravě / Gába, Zdeněk, 1939-, Zimák, Jiří, 1956- -- In: Časopis Slezského muzea. série A -- Roč. 37, č. 1 (1988), s. 59-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Palygorskite from Supíkovice, north Moravia
Palygorskite with supergene Pb-minerals from Křižanovice in the Železné hory Mts. (Czech Republic)
Palynoflóra a vápnité nanofosilie turonu a coniaku v sedimentech spodní podskupiny gosauské křídy, Severní Vápencové Alpy, Rakousko / Lobitzer, Harrald, Svobodová, Marcela, Švábenická, Lilian -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45, č. podzim (2012), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Palynoflóra a vápnité nanofosilie turonu a coniaku v sedimentech spodní podskupiny gosauské křídy, Severní Vápencové Alpy, Rakousko / Lobitzer, H., Svobodová, Marcela, Švábenická, L. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2011, podzim (2012), s. 232-238
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Palynological analysis of sediments from the locality Nové Mlýny
Palynological analysis of the Úterský potok creek alluvial deposits
Palynological and geochemical indicators for a planktonic event at the Silurian/Devonian transition / Bozdogan, N., Brocke, Rainer, Fatka, Oldřich, 1957-, Mann, Ulrich, Soylu, C., Wilde, Volker -- In: Schriftenreihe der Deutschen Geologischen Gesellschaft -- ISSN 0936-7063 -- No. 21 (2002), p. 87
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynological and micropaleontological research of Upper Pleistocene sediments from the sand pit near Písty
Palynological and palaeoalgological study of the Jezero Nature Monument near Vacenovice, district Hodonín, South Moravia
Palynological and palaeoalgological study of the lakes in the Czech Republic / Břízová, Eva -- In: Biogeomon, 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Book of conference abstracts -- ISBN 0-7049-1023-3 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)