Browse
from 

Palynological studies of the sediments from the Šošůvka part of the Sloup-Šošůvka cave and from the lower part of the supporting profile in the Kůlna cave (Moravian Karst).
Palynological studiesin the cave sediments from the Moravian, Javoříčko and Hranice Karsts Czech Republic / Doláková, Nela -- In: Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brun., Vol. 35, Geology -- ISBN 978-80-210-4368-8 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Palynological study of holocene sediments at Early Medieval centre at Pohansko near Breclav (Czech Republic) / Doláková, Nela, Roszková, Alena -- In: 12th International Palynological Congress (IPC-XII)/8th International Organisation of Palaeobotany Conference (IOPC), Bonn, 30 August-5 September 2008, Terra Nostra 2008/2, Abstract Volume, Abstract No. 588. -- 337
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Palynological study of Holocene sediments at Early Medieval centre at Pohansko near Breclav (Czech Republic) / Doláková, Nela, Roszková, Alena -- In: Terra nostra -- ISSN 0946-8978 -- Vol. 2 (2008), p. 237-238
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynological study of slightly metamorphosed Palaeozoic rocks in West-Carpathian Region / Planderová, Eva -- In: Palaeovegetational development of Europe. Abstract-Volume -- s. 32
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynological zonation of Mid-Palaeozoic sequences from the Cantabrian Mountains, NW Spain: implications for inter-regional and interfacies correlation of the Ludford/Přídolí and Silurian/Devonian boundaries, and plant dispersal patterns / Richardson, John B., Rodriguez, Rosa M., Sutherland, Stuart J. E. -- In: Bulletin of the Natural history museum. Geology series -- ISSN 0968-0462 -- Vol. 57, no. 2 (2001), p. 115-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynologically evidenced Cenomanian age in Kouřim area
Palynologická analýza vzorků z Moravského Krumlova IV / Doláková, Nela, Neruda, Petr, Nerudová, Zdeňka (2009) -- In: Moravský Krumlov IV. Vícevrstevná lokalita ze středního a počátku mladého paleolitu na Moravě. -- ISBN 978-80-7028-347-9
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: MU, PřF
Palynologická charakteristika anoxické facie české křídy a vokonstké pánve / Méon, Henriette, Pacltová, Blanka, Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 192
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynologická charakteristika anoxické facie české křídy a vokontské pánve.Palynological characteristics of the anoxic facies: Bohemian Cretaceous and Vocontian Basins / Méon, H., Pacltová, B., Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1997), s. 192-193
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Palynologická studia jeskynních sedimentů moravských krasových oblastí / Doláková, Nela -- In: 3.Národní speleologický kongres -- ISBN 80-903378-1-3 -- 3
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Palynologická studia jeskynních sedimentů moravských krasových oblastí. / Doláková, Nela -- In: 5.Paleontologická konferencia Bratislava -- ISBN 80-88974-52-6 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Palynologická studia v jeskyni "Za Hájovnou" - Javoříčský kras / Doláková, Nela -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Roč. 8 (2005), s. 83-88, [1] s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynologická studia v jeskyni Za hájovnou Javoříčský kras / Doláková, Nela -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISBN 80-86276-17-1 -- 6
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Palynologické studium jeskynních sedimentů Šošůvské části Sloupsko-šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna / Doláková, Nela -- In: Acta.Mus. Moraviae, Sci.geol. -- ISSN 1211-8796 -- Roč. LXXXXVII, č. 1 (2002), 14
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Palynologické studium sedimentů šošůvské části Sloupsko-Šošůvských jeskyní a spodní části opěrného profilu v jeskyni Kůlna / Doláková, Nela -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 87 (2002), s. 275-288
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynologické vyhodnocení vzorků z "pařezového horizontu" na dole Bílina (mostecká pánev, miocén, Česká republika) (02-34 Bílina) / Dašková, Jiřina -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000 -- ISSN 0514-8057 (2001), s. 30-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynologické vyhodnocení vzorků z rudnického obzoru ze zářezu nové silnice z. od Vrchlabí v podkrkonošské pánvi (03-41 Semily) / Drábková, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 41-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka (Moravský kras) : 24-23 Protivanov / Doláková, Nela -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 2-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Palynologické výzkumy v jeskyni Balcarka. / Doláková, Nela -- In: Geol.výzk. Mor. Slez. v r. 2003 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XI, č. 1 (2004), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF