Browse
from 

Peridotite xenoliths from Lutynia volcano (SW Poland) - the lithospheric mantle beneath NE part of the Bohemian Massif / Grégoire, Michel, Matusiak-Małek, Magdalena, Ntaflos, Theodoros, Puziewicz, Jacek -- In: GeoDresden 2009 : Geologie der Böhmischen Masse - Regionale und Angewandte Geowissenschaften in Mitteleuropa : Dresden, 30. September-2. 0ctober 2009 : Kurzfassungen der Vorträge und Poster/Abstracts. Schriftenreihe der Deutschen Gesellschaft für Geowissenschaften; Heft 63 -- ISBN 978-3-510-49210-7 -- s. 169
Zdroj: ČGS (UNM)
Peridotite Xenoliths from the České Středohoří Mts.: Contribution to Petrology of the Lithospheric Mantle beneath Northern Part of the Bohemian Massif / Brandová, Jana, Holub, František V. -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 16 (2003), p. 18
Zdroj: ČGS (UNM)
Peridotites of the Moldanubian domain, Bohemian Massif - their nature, strain history and emplacement mechanisms to a granulitized crust / Faryad, Shah, Janoušek, Vojtěch, Machek, Matěj, Nosál, Libor, Ulrich, Stanislav -- In: Géologie de la France, 2007, 2 (special volume to the meeting "Mechanics of Variscan Orogeny") -- Vol. 31 (1992), p. 29-42
Zdroj: ČGS (UNM)
Periglacial features in the Krumgampen Valley, Ötztal Alp, Austria / Marvánek, Ondřej -- In: Moravian geographical reports -- ISSN 1210-8812 -- Vol. 18, no. 2 (2010), p. 46-55, obálka s. 3-4
Zdroj: ČGS (UNM)
Periglacial features of East-Alpian highlands
Periglacial forms of the relief in south-western part of the Bohemian-Moravian uplands
Periglacial forms on Tisá rock
Periglacial phenomena at Náměšť na Hané
Periglacial phenomena in the loess formation near Vedrovice, Znojmo distric t
Periglaciální jevy u Náměště na Hané / Veselý, Ivan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 12 (1991), s. 371-372
Zdroj: ČGS (UNM)
Periglaciální jevy ve sprašovém souvství u Vedrovic, okres Znojmo / Havlíček, Pavel -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 68
Zdroj: ČGS (UNM)
Periglaciální procesy u Přibic v Dyjsko-svrateckém úvalu / Czudek, Tadeáš, Havlíček, Pavel -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 95, č. 1 (1990), s. 55-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Periglaciální tvary jihozápadní části Českomoravské vrchoviny / Tauber, Ortwin -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Č. 8 (1987), s. 7-91
Zdroj: ČGS (UNM)
Periglaciální tvary na Tisé skále / Lipský, Zdeněk -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 100, č. 4 (1995), s. 298-301
Zdroj: ČGS (UNM)
Periglaciální tvary v alpinském bezlesí Vysokých Sudet / Engel, Zbyněk, 1972-, Křížek, Marek, Treml, Václav, 1974- -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 108, č. 4 (2003), s. 304-305
Zdroj: ČGS (UNM)
Periglaciální tvary v údolí Krumgampen, Ötztálské Alpy, Rakousko
Periglaciální tvary ve východoalpských hornatinách / Vítek, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 9-10 (1993), s. 300-301
Zdroj: ČGS (UNM)
Perimorfóza křemene po fluoritu ze Stříbra / Černý, Pavel -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 347-348
Zdroj: ČGS (UNM)