Browse
from 

Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze : 12-24 Praha / Valečka, Jaroslav, 1943- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 157-160, Příl. XVI
Zdroj: ČGS (UNM)
Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze / Valečka, Jaroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Permotriasové vulkanity Barun-Burenu, Mongolsko / Schovánková, Daniela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1990 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 135-137
Zdroj: ČGS (UNM)
The Permotriassic branchiosaurid Tungussogyrinus Efremov, 1939 (Temnospondyli, Dissorophoidea) from Siberia restudied / Werneburg, Ralf -- In: Fossil record -- ISSN 1435-1943 -- Vol. 12, no. 2 (2009), p. 105-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Permská fauna jižní části boskovické brázdy z okolí Moravského Krumlova / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 46 (2013), s. 199-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Permské aktinopterygijní ryby a jejich využití pro paralelizaci výchozů významných fosiliferních obzorů podkrkonošské pánve : 03-34 Sobotka, 03-41 Semily, 03-42 Turnov, 03-43 Jičín / Štamberg, Stanislav, 1949- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 45 (2012), s. 149-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Permský magmatický komplex v severnom veporiku: interpretácia z nových datovaní kyslých magmatitov / Bezák, Vladimír, Broska, Igor, Konečný, Patrik, Košler, Jan, 1965-, Petrík, Igor -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 40, č. 3-4 (2008), s. 127-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Peronopsis umbonata (Hawle et Corda, 1847), nomenclatoricaly correct name for species Hypagnostus umbonatus (Hawle et Corda, 1847) and Peronopsis palmadon Kordula et Šnajdr, 1979 from Barrandian Middle Cambrian (Czech Republic) / Valíček, Jan -- In: Palaeontologia Bohemiae -- ISSN 1211-8672 -- Vol. 8 (2002), p. 101-105
Zdroj: ČGS (UNM)
Peronopsis umbonata (Hawle et Corda, 1847), nomenklatoricky správné pojmenování pro druhy Hypagnostus umbonatus (Hawle et Corda, 1847) a Peronopsis palmadon Kordule et Šnajdr, 1979 z barrandienského středního kambria (Česká republika)
Perovskit ze šlichových vzorků aluvií Českého středohoří / Horáková, Milada -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 4 (1989), s. 427-432
Zdroj: ČGS (UNM)
Perovskite from melilite rocks, Osečná Complex, northern Bohemia, Czechoslovakia / Pivec, Edvín, Povondra, Pavel, 1924-, Ulrych, Jaromír -- In: Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte -- ISSN 0028-3649 -- No. 2 (1988), p. 81-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Perovskite from the Miedzyrzecze sill near Bielsko-Biala in the Polish Carpathians (The type area of the teschenite association) / Karwowski, Lukasz, Wlodyka, Roman -- In: Archiwum Mineralogiczne -- ISSN 0066-6912 -- Vol. 53, no. 1-2 (2000), p. 109-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Perovskite of the alluvium heavy-mineral concentrates from the České středohoří Mts.
Perowskit z sillu w Miedzyrzeczu kolo Bialska-Bialej w polskich Karpatach fliszowych (obzar typowy asocjacji cieszynitowej)
Perpendicular fabrics in the Orlické hory orthogneisses (western part of the Orlice-Sněžník Dome, Bohemian Massif) due to high temperature E-W deformational event and late lower temperature N-S overprint / Melka, Radek, Přikryl, Richard, 1968-, Schulmann, Karel -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 41, no. 3-4 (1996), p. 156-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Perpendicular linear fabrics in granite: markers of combined simple shear and pure shear flows : qranite: From Segregation of Melt to Emplacement Fabrics / Ježek, Josef, Schulmann, Karel, Venera, Zdeněk -- In: Petrology struct. Geol. -- Vol. 8 (1997), p. 159-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Perpendicular Magnetic Fabrics in Granitic Rocks of the Bratislava and Modra Massifs (Malé Karpaty Mts.) and their Tectonic Origins / Gregorová, Dagmar, Hrouda, František, Plašienka, Dušan -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 14 (2002), p. 25
Zdroj: ČGS (UNM)
Persistent and reversed shear-sense wrenching in High Atlas megashear, Morocco; implications for the Mediterranean plate kinematics / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 24, no. 1-2 (1992), s. 9-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Persistent effects of acidification on stream ecosystem structure and function / Fottová, Daniela, Kolaříková, Kateřina, Krám, Pavel, McDowell, William, Traister, Elena -- In: Freshwater Science -- ISSN 2161-9549 -- Roč. 32, č. 2 (2013), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Personalities from Horní Slavkov