Browse
from 

Perspektiva Dolu Čs. armáda - nejstaršího činného dolu v OKD / Zeman, Vladislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 12 (1997), s. 397-401
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektiva dotěžení uhelných zásob v severočeském a sokolovském hnědouhelném revíru v návaznosti na koncepci energetické politiky ČR / Fröhlich, Emil, Kryl, Václav, 1939- -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 427-430
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektiva průzkumu ložisek Au rud na Jesenicku / Tomšík, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 5 (1990), s. 132-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektíva rozvoja podzemného uskladňovania zemného plynu u nás a možnosti ďalšieho rozšířenia tejto činnosti / Dorda, Otakar, Hodáň, Štefan, Pagáč, Ivan, Wallner, Ján -- In: Knihovnička zemního plynu a nafty -- ISSN 1210-4116 -- Č. 7 (1987), s. 189-192
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektíva ťažby štrkopieskov v SSR bez záberu pôdy / Földes, Andrej -- In: Stavivo -- ISSN 0029-0801 -- Roč.67, č. 2 (1989), s. 69-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektiva těžby uranu v České republice / Kříž, Petr, Lazárek, Josef, Šenk, Blahomír -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 20, č. 1 (2013), s. 12-15
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektívne metalogenetické štruktúry v oblast východoslovenských vulkanitov / Pospíšil, Lubomil -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 241-244
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivní lokality pyropu v severozápadních Čechách / Řehoř, Michal -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 9, č. 3 (2001), s. 174-180
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivní materiály - nové možnosti využití nerostných surovin / Mazáček, Jan, Pancl, Jan -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 20, č. 5-6 (1988), s. 1-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivní naleziště ametystů Krušných hor / Šrein, Vladimír -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 3, č. 1 (1995), s. 24-28
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH -- ČGS (UNM)
Perspektivní potřeby užití hnědého uhlí a možnosti jeho těžby v ČR / Valášek, Václav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (1997), s. 38-48
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivní surovinové zdroje vzácných zemin / René, Miloš -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 8-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivní surovinové zdroje vzácných zemin / René, Miloš -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 8-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivní typy ložisek zlata a možnosti jejich výskytu v Českém masívu / Pertold, Zdeněk, Pouba, Zdeněk, 1922- -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 8 (1993), s. 242-245
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektívnosť rudného rajónu Pukanec z pohľadu realizovaných prieskumných prác / Daubner, Jozef, Gwerk, Edmund, Kámen, Miroslav, Petr, Karel, Smolka, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 19, č. 6 (1987), s. 523-540
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy a rizika těžby zlata v České republice / Tomas, Josef -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 36-39
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy a úkoly osecké geologie / Elznic, Antonín -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 3 (1986), s. 42-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy a úskalí uhelného hornictví v ČSFR z hlediska surovinové základny / Klener, Jiří -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 9-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy afghánské ekonomiky a čs. geologie / Pácal, Zdeněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 25, č. 1 (1983), s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Perspektivy Cu-porfýrových rúd v neovulkanitoch Slovenska / Lexa, Jaroslav, Štohl, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 12 (1988), s. 356-359
Zdroj: ČGS (UNM)