Browse
from 

Petrofaciální analýza sedimentů "hlineckého paleozoika" : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička / Maštera, Lubomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 57-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského a andělského souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava) (15-13 Vrbno, 15-33 Moravský Beroun) / Maštera, Lubomír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1995 -- ISSN 0 (1996), s. 126-129
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrofaciální srovnání drob hornobenešovského, moravického a hradecko-kyjovického souvrství v Nízkém Jeseníku (severní Morava) (15-13 Vrbno pod Pradědem, 15-31 Bruntál, 15-14 Krnov, 15-32 Opava, 15-33 Moravský Beroun, 15-34 Vítkov, 25-11 Hlubočky, 25-12 Hranice) / Maštera, Lubomír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 125-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrofaciální srovnání drob kulmských souvrství sv. a jz. od zlatohorsko-krnovského zlomu (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno p.Pradědem) / Maštera, Lubomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 66-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrofacie v drobách mohelnického souvrství (střední Morava) a andělohorského souvrství (severní Morava a Slezsko) (15-13, Vrbno p.Pradědem; 14-43, Mohelnice; 24-21, Jevíčko) / Maštera, Lubomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 3 (1996), s. 102-104
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrofacie ve spodnokarbonských drobách na severním okraji Drahanské vrchoviny (24-21), Jevíčko; 24-22, Olomouc) / Maštera, Lubomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 57-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrofacies comparison of the greywackes of the Horní Benešov, Moravice and Hradec-Kyjovice Formations from the Nízký Jeseník Mts. (northern Moravia)
Petrofacies in the Lower Carboniferous graywackes at the northern margin of the Drahany Upland
Petrofizičeskij analiz uslovij obrazovanija granitoidov / Gregor, Tomáš, Hožik, Andrej Petrovič, Suchorada, Anatolij Vasiljevič, Tolstoj, Michail Ivanovič -- In: Geologický zborník Geologica Carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol.. 41, no. 2 (1990), s. 125-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masivu : 23-12 Ledeč nad Sázavou, 23-21 Havlíčkův Brod / Chlupáčová, Marta, Hanák, Jaromír, 1947- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 208-210
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrofyzikální a geomechanické vlastnosti vzorků hornin melechovského masívu / Chlupáčová, Marta, Hanák, Jaromír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrofyzikální charakteristika kontaktních zón cínonosných granitů v západní části Krušných hor / Pospíšil, Milan, Šťovíčková, Naděžda -- In: Sborník Západočeského muzea v Plzni. Příroda -- ISSN 0232-738X -- Roč. 67 (1988), s. 23-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrofyzikální charakteristika kontaminované svrchní zvodně v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a. s., v Praze-Kbelích / Minařík, Luděk, Novák, Jiří Karel, Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2002, - (2003), s. 173-175
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Petrofyzikální charakteristika kontaminované svrchní zvodně v podloží závodu PAL INTERNATIONAL, a.s., v Praze-Kbelích (12-243 Praha-sever) / Minařík, Luděk, Novák, Jiří K., Svobodová, Marcela -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 173-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrofyzikální korelace flyšových souvrství račanské jednotky Moravy a severozápadního Slovenska / Hanák, Jaromír, Ondra, Pavel -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 34, č. 1 (1989), s. 31-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrofyzikální korelace mezozoických a paleogenních souvrství některých vrtů v Západních Karpatech / Hanák, Jaromír, Ondra, Pavel, Salaj, Jozef -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 5 (1990), s. 437-442
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrofyzikální ověřování magnatických anomálií na listu mapy 14-423 Libina / Aichler, Jaroslav, Chlupáčová, Marta, Hrouda, F., Žáček, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2000), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrofyzikální ověřování magnetických anomálií na listu mapy 14-423 Libina (14-42 Rýmařov) / Aichler, Jaroslav, 1955-2008, Chlupáčová, Marta, Hrouda, František, Žáček, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 28-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrofyzikální studium sedimentů východoslovenského flyše / Hanák, Jaromír, 1947-, Ondra, Pavel -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Roč. 89 (1989), s. 67-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrogenesis, age and tectono-metamorphic evolution of the acid metavolcanites of the Stronie formation (Orlica-Śnieżnik Dome, Sudetes, SW Poland) / Fanning, Mark, Murtezi, Mentor -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 19 (2005), p. 85
Zdroj: ČGS (UNM)