Browse
from 

Petrogenesis of the South Bohemian granulites: the importance of crystal-melt relationships / Cooke, Rob, Finger, Fritz, Janoušek, Vojtěch -- In: Journal of the Czech Geological Society. Abstract volume -- ISSN 1210-8197 -- Roč. 48, č. 1-2 (2003)
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrogenesis of the south Bohemian granulites: The importance of crystal-melt relationships / Cooke, R., Finger, Friedrich, Janoušek, Vojtěch, 1968-, Konzett, Juergen, Pin, Christian, Roberts, M. P., Tropper, Peter -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 48, no. 1-2 (2003), p. 44-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrogenesis of the Variscan granites in the western edge of the Bohemian Massif / René, Miloš -- In: Journal of the Czech Geological Society/Časopis České geologické společnosti -- Roč. 42, č. 3 (1997), s. 71
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrogenesis of the Variscan granites in the western edge of the Bohemian Massif / René, Miloš -- In: Journal of the Czech Geological Society -- ISSN 0001-7378 -- Vol. 42, no. 3 (1997), p. 71
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrogenesis of the Variscan Granites in the Western Part of Bohemian Massif / René, Miloš -- In: Acta montana. Series A, Geodynamics -- ISSN 0365-1398 -- Vol. 15 (116), s. 67-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrogenesis of the Variscan granites in the western part of the Bohemian Massif / René, Miloš -- In: Acta Montana. Rada A, B -- 15(116) (2000), s. 67-83
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrogenesis of two-mica granites of the Ševětín massif / Matějka, D., Nosek, T., René, Miloš -- In: Mitteilungen der Österreichischen Mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Roč. 148, - (2003), s. 359-371
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrogenesis of two-mica granites of the Ševětín massif / Matějka, Dobroslav, Nosek, Tomáš, René, Miloš -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 148 (2003), p. 359-371
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrogenesis of variscan granitoids in the Central bohemian Pluton in the Příbram area / Ledvinková, Vlasta -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 30, č. 30 (2004), 28
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrogenesis of Variscan granitoids in the Central Bohemian Pluton in the Příbram area / Ledvinková, Vlasta, Waldhausrová, Jarmila -- In: Krystalinikum -- ISSN 0454-5524 -- Vol. 30 (2004), p. 93-120
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrogenesis of Variscan high-temperature Group A eclogites from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif, Czechoslovakia / Beard, Brian L., Brueckner, Hannes K., Johnson, Clark M., Medaris, L. Gordon, jr., Mísař, Zdeněk -- In: Contributions to mineralogy and petrology -- ISSN 0010-7999 -- Roč. 111, č. 4 (1992), s. 468-483
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrogenetic diversity and petrographic convergence of some spheroidal structures in mafic intrusive rocks / Holub, František, 1949- -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 17 (2004), p. 40-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrogenetic position of ultramafics in Staré Město unit
Petrogenetic relationship between deformation and alteration on the example of the extension tectonics of the Veporicum crystalline basement (Central Western Carpathians) / Kováčik, Martin, Ledru, Patrick, Madarás, Ján, Schulmann, Karel, Siman, Pavol -- In: Slovak geological magazine -- ISSN 1335-096X -- No. 3-4 (1996), p. 175-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrogenetic significance of apatite in the granitic rocks of the Western Carpathians / Broska, Igor, Leichmann, Jaromír, Williams, C. Terry -- In: Mitteilungen der Österreichischen mineralogischen Gesellschaft -- ISSN 0930-0708 -- Vol. 148 (2003), p. 99-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrogenetické postavení ultrabazik ve staroměstském pásmu / Klápová, Helena -- In: Sborník II. semináře České tektonické skupiny -- s. 39-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrogenetograms (relict structures) in carbonate rocks
Petrogenetogramy (reliktní struktura) v karbonátových horninách / Hladil, Jindřich, 1953- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 63, č. 4 (1988), s. 201-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrogeneza marmurów z poludniowo-wschodniej czesci metamorfiku Snieznika (Sudety) / Koszela, Stanislaw -- In: Geologia sudetica -- ISSN 0072-100X -- Roč. 30 (1997), s. 59-115
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrogeneze aplitů a pegmatitů klenovského masivu / René, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- 4-5, - (1997), s. 181-182
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH