Browse
from 

Petrogeneze aplitů a pegmatitů klenovského masivu / René, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 4-5 (1997), s. 181-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrogeneze granitoidních hornin s granáty východního okraje Českého masívu / Gregerová, Miroslava, Sulovský, Petr, Vallová, Soňa -- In: Petrológia a geodynamika -- ISBN 80-223-2066-8 -- 1
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Petrogeneze granitoidů červenského typu (středočeský plutonický komplex)
Petrogeneze granitů klenovského masívu
Petrogeneze granitů klenovského masivu / Klečka, Milan, Matějka, Dobroslav, René, Miloš -- In: Acta montana. Series AB -- ISSN 0365-1398 -- Č. 7(113) (1999), s. 223-250
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrogeneze jihočeských granulitů: význam vztahu minerál-tavenina
Petrogeneze kontrastierender Granitplutone in Westböhmen (Tschechien)
Petrogeneze kvarcitů zlatohorského rudního revíru / René, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- - (1997), s. 81-83
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrogeneze kvarcitů zlatonosného rudního revíru (15-11 Zlaté Hory, 15-13 Vrbno pod Pradědem) / René, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 81-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrogeneze magmatitů sázavského typu středočeského plutonického komplexu / René, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13, - (2005), s. 199-204
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrogeneze magmatitů sázavského typu středočeského plutonického komplexu / René, Miloš -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 13 (2005), s. 199-204
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrogeneze nasavrckého masívu / Knotek, Miroslav -- In: Horniny ve vědách o Zemi -- ISBN 80-7066-297-2 -- s. 141-147
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrogeneze variských granitoidů středočeského plutonu na Příbramsku
Petrogeneze variských granitů západní části Českého masivu
Petrogenezis i akcessornyje mineraly leptinitov gruppy Čierny Balog (zona Kraľovogoľskogo kristalličeskogo kompleksa Veporid)
Petrografia metasedimentov z oblasti Kyslej pri Jasení / Vozárová, Anna -- In: Scheelitovo-zlatonosné zrudnenie v Nízkych Tatrách -- s. 49-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografia ultramafitowych enklaw nefelinitów z Księginek kolo Lubania (dolni Šlask)
Petrografic Determination of Coal Weathering / Čermák, Ivo, Daněk, V., Sýkorová, Ivana -- In: Zeszyty Naukowe Politechniki Slaskiej -- Z.235, č. 1371 (1997), s. 189-195
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrografic-microfacial analysis of pebbles and interpretation of sources areas of the Jablonica conglomerates (Lower Miocene of the NW margin of the Malé Karpaty Mts.) / Mišík, Milan, 1928- -- In: Geologický zborník Geologica carpathica -- ISSN 0016-7738 -- Vol. 37, no. 4 (1986), p. 405-448
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografická a geochemická charakteristika malt a omítek kostela sv. Petra a Pavla v Brně (24-35 Ivančice) / Gregerová, Miroslava, Vlček, Roman -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 1 (1994), s. 104-105
Zdroj: ČGS (UNM)