Browse
from 

Petrografie a chemismus kvarcitů z okolí Petrova nad Desnou (14-42 Rýmařov) / René, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 125-127
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografie a chemismus kvarcitů z okolí Petrova nad Desnou / René, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- - (1999), s. 125-127
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrografie a chemismus svorů z okolí Petrova nad Desnou (14-42 Rýmařov) / René, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 89-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografie a chemismus svorů z okolí Petrova nad Desnou / René, Miloš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- - (1998), s. 89-90
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrografie a geneze štěrků na kótě Kobylín v brněnském masívu u Brna-Soběšic / Krejčí, Jan, Štelcl, Jindřich, 1956- -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium universitatis purkynianae brunensis,. Geologia -- Roč. 17, č. 5 (1987), s. 241-246
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu / René, Miloš -- In: Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 49, - (2009), s. 35-41
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrografie a geochemie granitů lipenského masivu / René, Miloš -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 49 (2009), s. 35-41, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografie a geochemie hornin vodárenských tunelů / Fediuk, František, 1929- -- In: Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách : etapa 2004-2005 (multidisciplinární výzkum) -- s. 71-83, 153-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografie a geochemie metagaber od Pucova (moravikum) a z Omic (brněnský masív) (24-31 Velké Meziříčí) / Buriánková, Kristýna, Hanžl, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 5 (1998), s. 78-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografie a geochemie muskovitické ortoruly z okolí Čavyně / René, Miloš -- In: Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- N, č. 48 (2008), s. 51-55
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrografie a geochemie muskovitické ortoruly z okolí Čavyně / René, Miloš -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 48 (2008), s. 51-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografie a geochemie sedimentárních hornin v okolí kóty Obřany v Hostýnských vrších : 25-14 Valašské Meziříčí, 25-32 Zlín / Dolníček, Zdeněk, Janál, Jiří, Kropáč, Kamil -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 11 (2004), s. 24-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografie a geochemie spodnopaleozoických klastik v oblasti karpatské předhlubně jv. od Brna / Gilíková, Helena, Leichmann, Jaromír, Patočka, František -- In: Moravskoslezské paleozoikum 2003: sborník abstraktů -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrografie a radioaktivita hornin ve speleoterapeutických léčebnách v Javoříčském krasu a Mladečském krasu (Česká republika)
Petrografie dvou pozapomenutých rekordních podzemních hloubkovrtů v moldanubiku uranového ložiska Rožná, západní Morava / Fediuk, František, 1929- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 8 (2004), s. 10-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografie jizerských ortorul na listu 03-142 Hejnice / Mrázová, Štěpánka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrografie ložiska přírodních uhlovodíků Kostelany / Dohnal, Kamil -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 15, č. 10 (2008), s. 15-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrografie poličského krystalinika / Buriánek, David -- In: Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae -- ISSN 1211-8796 -- Roč. 94, č. srpen (2009), 43
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrografie spodnopleistocenních kontinentálních sedimentů - Beroun-dálnice
Petrografie uhelných tonsteinů karvinského souvrství v dobývacích prostorech činných dolů v čs. části hornoslezské pánve / Martinec, Petr, Sýkora, L. -- In: Sborník VII. uhelně geologické konference katedry ložiskové geologie přírodovědecké fakulty UK -- s. 135-142
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG