Browse
from 

Petrologie a mineralogie zlatonosného ložiska Libčice u Nového Knína / Langrová, Anna, Pivec, Edvín, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 3 (1995), s. 188-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie a petrostrukturní analýza horninových žil středočeského plutonického komplexu na vybraných lokalitách v dolním Posázaví / Holub, František, 1949-, Studená, Martina, Verner, Kryštof -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 72
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie a rudní parageneze vápenato-silikátových hornin keprnické skupiny silezika (14-24 Bělá pod Pradědem) / Losos, Zdeněk, Veselý, Miroslav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 8 (2001), s. 85-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie a rudní parageneze vápenatosilikátových hornin keprnické skupiny silesika / Losos, Zdeněk, Veselý, Miroslav -- In: Geol. výzk. Mor. Slez. v r. 2000 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. VIII., č. 1 (2001), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Petrologie a stáří krystalinik východního mongolského ALtaje, JZ Mongolsko
Petrologie a strukturní analýza mafických žil severovýchodního okraje středočeského plutonického komplexu / Holub, František, 1949-, Verner, Kryštof, Vosk, Matěj -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 86
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie a strukturní argumenty pro pozdně orogenní extenzi v oblasti Hlinska / Pitra, Pavel -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 9
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie a vulkanologie Kozákova / Řeháček, Jakub L. -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 66, č. 5 (1991), s. 295-300
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie alkalických subvulkanických hornin z oblasti Roztok nad Labem (České středohoří)
Petrologie alterovaných ultrabazických hornin od Dvora Králové / Sládková, Bohumila -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1985, č. 3 (1988), s. 247-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň / René, Miloš -- In: Sborník Jihočeského Muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47, - (2007), s. 49-57
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Petrologie amfibolitů uranového ložiska Okrouhlá Radouň / René, Miloš -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 47 (2007), s. 49-57
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie erlánových hornin se scheelitovou mineralizací / Pertoldová, Jaroslava -- In: Prognózy scheelitu (Au) -- s. 37-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze bazických zaobloukových vulkanitů ve východní Nikaragui / Erban, Vojtěch, Holub, František, Janoušek, Vojtěch, Mlčoch, Bedřich, Rapprich, Vladislav -- In: Seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti 6.-8.10.2008. Sborník Muzea Českého ráje/Acta Musei Turnoviensis 3 -- ISBN 978-80-254-3025-5 -- 6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze bazických zaobloukových vulkanitů ve východní Nikaragui / Erban, Vojtěch, Holub, František, 1949-, Janoušek, Vojtěch, Mlčoch, Bedřich, Rapprich, Vladislav, 1979- -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 3 (2008), s. 30-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie, geochemický charakter a petrogeneze pozdně variské granitové intruze příklady ze ševětínského masivu, moldanubický pluton, jižní Čechy
Petrologie, geochemie a přirozená radioaktivita durbachitů třebíčského masivu podél třebíčského zlomu / Leichmann, Jaromír, Štelcl, Jindřich, jr., Zachovalová, Kateřina -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 84 (1999), s. 71-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Petrologie, geochemie a stáří low-Ti mare-basalt meteoritu Northeast Africa 003-A: Možný člen skupiny Apolla 15 mare bazaltů
Petrologie granátického amfibolitu z jižní části zábřežského krystalinika (14-43 Mohelnice) / Babůrek, Jiří, Hanžl, Pavel -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 98-100
Zdroj: ČGS (UNM)
PETROLOGIE HORNIN METAMORFOVANÝCH VE FACII MODRÝCH BŘIDLIC ZE SEVERNÍHO OKRAJE ČESKÉHO MASIVU / Faryad, Shah, Konopásek, Jiří, Žáčková, Eliška -- In: Sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 80-7075-653-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)